Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 22.06.2020/Pykälä 68

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 138

31.03.2020

Kunnanvaltuusto

§ 40

01.06.2020

Kunnanvaltuusto

§ 68

22.06.2020

 

Valtuustoaloite liittyen Lapin KO:een 12.2.2020 vireille tulleeseen Kittilän kunnan päätöksentekoa koskevaan rikosasiaan R 20/289 ja luottamushenkilöiden vetäytymiseen luottamustoimen hoitamisesta

 

47/00.02/2016, 113/00.00.01/2017

 

Khall 31.03.2020 § 138

 

 

Valtuuston kokouksessa 2.3.2020 OMK:n, Vihreiden ja Kokoomuksen valtuustoryhmät ovat jättäneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään luottamustoimien hoitamisesta vetäytymistä niille Kittilän kunnan luottamushenkilöille, joille Lapin käräjäoikeuden tiedotteen 12.2.2020 mukaan on asetettu syytteitä rikosasiassa R 20/289.

 

Aloitteessa todetaan:

 

"Lapin käräjäoikeus tiedotti 12.2.2020 (Asianro 20/289), että Lapin käräjäoikeuteen on 12.2.2020 tullut vireille Kittilän kunnan päätöksentekoa koskeva rikosasia R 20/289, jossa syyttäjä vaatii vastaajille rangaistusta virka-aseman väärinkäytöstä, virkavelvollisuuden rikkomisesta tai tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta 11.8.2015 - 12.1.2016 ja 11.9.2017 - 31.10.2017.

 

Syytettynä on yhteensä 38 kuntapäättäjää ja entinen kunnanjohtaja.

 

Kuntalain 85 §:n 3 momentin mukaan "Valtuusto voi tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi pidättää luottamushenkilön toimestaan, jollei hän ole itse ilmoittanut vetäytyvänsä luottamustoimesta".

 

Esitämme, että ne Kittilän kunnan luottamushenkilöt, joita em. käräjäoikeuden tiedote koskee, vetäytyvät luottamustoimien hoitamisesta.

 

Siltä varalta, että rikoksista epäillyt eivät oma-aloitteisesti näin menettele, esitämme, että kunnanhallitus ryhtyy pikaisesti valmistelemaan asianomaisten pidättämistä luottamustoimistaan asian käsittelyn ajaksi.

 

Kuntalain 85 §:n 2 momentin mukaan "Jos on syytä epäillä, että luottamushenkilö on toimessaan syyllistynyt virkarikokseen tai muuten menetellyt siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, kunnanhallituksen on vaadittava asianomaiselta selitys sekä tarvittaessa ilmoitettava asiasta valtuustolle. Asiasta on viipymättä tehtävä rikosilmoitus, jos kysymyksessä on ilmeinen virkarikos". Nyt ollaan jo paljon pidemmällä kuin siinä tilanteessa, jossa voidaan epäillä virkarikosta, sillä syyttäjä on jo nostanut syytteet.

 

Kuntalain 85 §:n 4 momentin mukaan "Valtuuston on luottamushenkilön toimessaan tekemäksi epäiltyä virkarikosta koskevan esitutkinnan tai oikeudenkäynnin ajaksi pidätettävä luottamushenkilö toimestaan, jos se on kunnan päätöksenteon uskottavuuden ja luotettavuuden turvaamiseksi välttämätöntä ottaen huomioon epäillyn rikoksen vakavuus, mahdollinen toistuvuus ja muut seikat. Pidättämispäätös voidaan panna täytäntöön heti."

 

Jos valtuusto ei tee pidättämispäätöstä, valtiovarainministeriö voi viime kädessä sen tehdä siten kuin kuntalain 109 a §:ssä säädetään eli käynnistää selvitysmenettelyn.

 

Me allekirjoittaneet katsomme, että kunnanvaltuuston tulee ensisijaisesti pyrkiä pitämään päätösvalta omissa käsissään ja siksi tehdä pidättämispäätös itse."

 

Koska enemmistö kunnanhallituksen jäsenistä on kunnanhallituksessa asian käsittelyssä esteellisiä ja aloitteen käsittely edellyttää tilapäisen valiokunnan nimeämistä, mikä menee valtuuston käsittelyyn kunnanhallituksen valmistelemana, on Kuntaliiton muistion 22.10.2018 (oheismateriaalina) mukaisesti tässä tilanteessa kunnanhallituksen asiaa enemmälti käsittelemättä syytä saattaa valtuuston päätettäväksi, asetetaanko valiokunta valmistemaan aloitteen käsittelyä eli johtaako valtuustoaloite jatkovalmisteluun.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää asiaa enemmälti käsittelemättä saattaa valtuuston päätettäväksi, asetetaanko valiokunta valmistemaan aloitteen käsittelyä eli johtaako valtuustoaloite jatkovalmisteluun.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Kvalt 01.06.2020 § 40

 

 

Päätös:

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi alkuun Kuntalain 17 § varavaltuutettuja koskien. Toteamus/ilmoitus liitetään pöytäkirjaan.

 

Nevalainen poistui kokouksesta esteellisenä, esteellisyyden syynä hallintolaki 28 § 1, mom. 1 kohta. Hänen tilalleen ei tullut varavaltuutettua.

 

Tämän asian osalta puheenjohtajana toimi kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Markku Mäkitalo.

 

Esteellisyyksistä (hallintolaki 28 § 1. mom, 1. kohta) ilmoitettiin seuraavasti:

 

Valtuutettu Pekkala Antti, ei varavaltuutettua

Valtuutettu Rajala Pekka, ei varavaltuutettua

Valtuutettu Mäntymaa Vuokko, ei varavaltuutettua

Valtuutettu Nevalainen Paula, ei varavaltuutettua

Valtuutettu Palosaari Raija, ei varavaltuutettua

Valtuutettu Erkkilä Akseli, tilalle varavaltuutettu Lompolo Mikko

Valtuutettu Salonen Tarmo, ei varavaltuutettua

Valtuutettu Toivanen Maritta, tilalle varavaltuutettu Ylisuvanto Jukka

Valtuutettu Fagerholm Raili, ei varavaltuutettua

Valtuutettu Kantola Susanna, ei varavaltuutettua

Varavaltuutettu Junnola Veli-Matti, ei varavaltuutettua

Valtuutettu Kautto Sakari, tilalle varavaltuutettu Moksi Aila

Varavaltuutettu Nikka Milja, ei varavaltuutettua

Valtuutettu Korva Merja, ei varavaltuutettua

Valtuutettu Salmi Jukka, tilalle varavaltuutettu Jauhojärvi Pirkko

 

Pöytäkirjantarkastajaksi Markku Mäkitalon tilalle tämän asian osalta valittiin Ahti Ovaskainen.

 

Pöytäkirjantarkastajaksi Merja Korvan tilalle tämän asian osalta valittiin Jukka Poti.

 

Esteellisten poistuttua paikalta suoritettiin nimenhuuto ja paikalla olivat:

Lompolo, Vaara, Moksi, Marttila, Ylläsjärvi, Mertaniemi, Mäkitalo, Ovaskainen, Poti, Saarela, Jauhojärvi, Ylisuvanto, Kurt ja Yritys.

 

Läsnä oli yhteensä neljätoista (14) valtuutettua/varavaltuutettua.

 

Puheenjohtaja Markku Mäkitalo totesi, että asiaa päättämässä ei ole kuntalain mukaista vaadittua kahta kolmasosaa (2/3) valtuutetuista eli vähintään kahdeksantoista (18) valtuutettua ja varavaltuutettua.

Valtuuston kokous ei tämän asian osalta ole päätösvaltainen ja asiaa ei käsitellä.

__________

 

Kvalt 01.06.2020 § 40

 

 

Päätös:

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi alkuun Kuntalain 17 § varavaltuutettuja koskien. Toteamus/ilmoitus liitetään pöytäkirjaan.

 

Nevalainen poistui kokouksesta esteellisenä, esteellisyyden syynä hallintolaki 28 § 1, mom. 1 kohta. Hänen tilalleen ei tullut varavaltuutettua.

 

Tämän asian osalta puheenjohtajana toimi kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Markku Mäkitalo.

 

Esteellisyyksistä (hallintolaki 28 § 1. mom, 1. kohta) ilmoitettiin seuraavasti:

 

Valtuutettu Pekkala Antti, ei varavaltuutettua

Valtuutettu Rajala Pekka, ei varavaltuutettua

Valtuutettu Mäntymaa Vuokko, ei varavaltuutettua

Valtuutettu Nevalainen Paula, ei varavaltuutettua

Valtuutettu Palosaari Raija, ei varavaltuutettua

Valtuutettu Erkkilä Akseli, tilalle varavaltuutettu Lompolo Mikko

Valtuutettu Salonen Tarmo, ei varavaltuutettua

Valtuutettu Toivanen Maritta, tilalle varavaltuutettu Ylisuvanto Jukka

Valtuutettu Fagerholm Raili, ei varavaltuutettua

Valtuutettu Kantola Susanna, ei varavaltuutettua

Varavaltuutettu Junnola Veli-Matti, ei varavaltuutettua

Valtuutettu Kautto Sakari, tilalle varavaltuutettu Moksi Aila

Varavaltuutettu Nikka Milja, ei varavaltuutettua

Valtuutettu Korva Merja, ei varavaltuutettua

Valtuutettu Salmi Jukka, tilalle varavaltuutettu Jauhojärvi Pirkko

 

Pöytäkirjantarkastajaksi Markku Mäkitalon tilalle tämän asian osalta valittiin Ahti Ovaskainen.

 

Pöytäkirjantarkastajaksi Merja Korvan tilalle tämän asian osalta valittiin Jukka Poti.

 

Esteellisten poistuttua paikalta suoritettiin nimenhuuto ja paikalla olivat:

Lompolo, Vaara, Moksi, Marttila, Ylläsjärvi, Mertaniemi, Mäkitalo, Ovaskainen, Poti, Saarela, Jauhojärvi, Ylisuvanto, Kurt ja Yritys.

 

Läsnä oli yhteensä neljätoista (14) valtuutettua/varavaltuutettua.

 

Puheenjohtaja Markku Mäkitalo totesi, että asiaa päättämässä ei ole kuntalain mukaista vaadittua kahta kolmasosaa (2/3) valtuutetuista eli vähintään kahdeksantoista (18) valtuutettua ja varavaltuutettua.

Valtuuston kokous ei tämän asian osalta ole päätösvaltainen ja asiaa ei käsitellä.

__________

 

Kvalt 22.06.2020 § 68

 

Päätös:

Asia käsiteltiin kokouksessa kahdentenatoista asiana.

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen poistui kokouksesta esteellisenä, esteellisyyden syynä hallintolaki 28 § 1, mom. 1 kohta.

Hänen tilalleen kokoukseen tuli varavaltuutettu Jukka Ylisuvanto

 

Puheenjohtajana toimi kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja.

Markku Mäkitalo.

 

Esteellisyyksistä (hallintolaki 28 § 1. mom, 1. kohta) ilmoitettiin seuraavasti:

 

Valtuutettu Akseli Erkkilä, tilalle varavaltuutettu Mikko Lompolo

Valtuutettu Raili Fagerholm, tilalle varavaltuutettu Asko Jussila

Valtuutettu Susanna Kantola, ei varavaltuutettua

Valtuutettu Sakari Kautto, tilalle varavaltuutettu Aila Moksi

Valtuutettu Toni Kenttälä, tilalle varavaltuutettu Kimmo Ala

Valtuutettu Merja Korva, tilalle varavaltuutettu Anna-Liisa Nilivaara

Valtuutettu Vuokko Mäntymaa, ei varavaltuutettua

Valtuutettu Paula Nevalainen, tilalle varavaltuutettu Atte Uusisalmi

Valtuutettu Raija Palosaari, ei varavaltuutettua

Valtuutettu Antti Pekkala, tilalle varavaltuutettu Tuomo Körkkö

Valtuutettu Pekka Rajala, ei varavaltuutettua

Varavaltuutettu Sirkka Hangasvaara, tilalle Anna-Liisa Pudas

Valtuutettu Jukka Salmi, tilalle varavaltuutettu Pirkko Jauhojärvi

Valtuutettu Tarmo Salonen, tilalle varavaltuutettu Ulla Majava

Valtuutettu Marita Toivanen, tilalle varavaltuutettu Oula Vuolli

Varavaltuutettu Ville Jokela, ei varavaltuutettua

 

Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Vuokko Mäntymaan tilalle tämän asian osalta valittiin Ahti Ovaskainen.

 

Esteellisten poistuttua paikalta suoritettiin nimenhuuto ja paikalla olivat:

Lompolo, Jussila, Kangas, Moksi, Ala, Nilivaara, Ylläsjärvi, Mertaniemi, Mäkitalo, Ylisuvanto, Uusisalmi, Ovaskainen, Körkkö, Poti, Marttila, Pudas, Jauhojärvi, Majava, Vuolli, Vanhatalo ja Yritys.

 

Läsnä oli yhteensä kaksikymmentäyksi (21) valtuutettua/varavaltuutettua.

 

Keskustelun kuluessa varavaltuutettu Jukka Ylisuvanto esitti, että tilapäistä valiokuntaa ei perusteta. Esitys perusteluinen pöytäkirjan liitteenä.

Varavaltuutettu Aila Moksi kannatti Ylisuvantoa.

 

Varavaltuutettu Esa Ylläjärvi esitti OMK:n valtuustoryhmän puolesta, että tilapäinen valiokunta perustetaan.

 

Puheenjohtaja Markku Mäkitalo totesi, että koska oli tehty kaksi kannatettua esitystä, on suoritettava äänestys. Äänestys suoritetaan nimenhuutona.

 

Ne, jotka kannattavat Jukka Ylisuvannon esitystä, äänestävät EI.

Ne, jotka kannattavat Ylläsjärven/OMK:n esitystä, äänestävät JAA.

 

Äänestyksessä annettiin 12 ei-ääntä ja 9 jaa-ääntä, poissa oli 6.

 

Ei-ääniä antoivat Lompolo Mikko, Jussila Asko, Moksi Aila, Ala Kimmo, Mäkitalo Markku, Ylisuvanto Jukka, Uusisalmi Atte, Körkkö Tuomo, Pudas Anna-Liisa, Jauhojärvi Pirkko, Majava Ulla ja Vuolli Oula. Jaa-ääniä antoivat Kangas Pentti, Nilivaara Anna-Liisa, Ylläsjärvi Esa, Mertaniemi Tuula, Ovaskainen Ahti, Poti Jukka, Marttila Outi, Vanhatalo Leena ja Yritys Inkeri. Poissa olivat Huilaja Tiina, Kantola Susanna, Mäntymaa Vuokko, Palosaari Raija, Rajala Pekka ja Jokela Ville.

 

Äänin 12-9 päätökseksi tuli Jukka Ylisuvannon esitys, eli tilapäistä valiokuntaa ei perusteta.

 

Eriävän mielipiteensä päätökseen jättivät Inkeri Yritys, Tuula Mertaniemi, Esa Ylläsjärvi, Ahti Ovaskainen, Pentti Kangas, Outi Marttila, Jukka Poti ja Leena Vanhatalo.

 

Tämän asian jälkeen pidettiin tauko klo 19.30-19.45.

Valtuutettu Leena Vanhatalo poistui tauon aikana.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa