Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

3

21.09.2020

 

3

Opintovapaa, Romanov

 

Koululk

 

 

 

(Lisätietoja: varhaiskasvatuspäällikkö puh. 040 716 2084)

 

Varhaiskasvatuksen opettaja Päivi Romanov anoo opintovapaansa jatkamista 1.10.2020 alkaen suorittaakseen luontoalan ammattitutkinnon. Nykyiset uudet, opinnot hän on aloittanut 15.4.2020 ja tutkinto valmistuu 18.6.2021.

 

Opintovapaalain mukaan työntekijä voi pitää enintään kaksi vuotta opintovapaata viiden vuoden aikana. Yli viisi työpäivää kestävää opintovapaata on haettava kirjallisesti työnantajalta vähintään 45 kalenteripäivää ennen opintojen alkamista.

 

Päivi Romanov on ollut opintovapaalla kaksi vuotta ajalla 1.10.2018-30.9.2020.Opintovapaahakemus on saapunut 10.9.2020. Sijaisen rekrytointi näin lyhyellä aikavälillä on erittäin vaikeaa ja varhaiskasvatuksen opettajien saatavuus on osoittautunut muutoinkin haastavaksi. Varhaiskasvatuslaki ohjeistaa myös, että varhaiskasvatuksen tulee turvata mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä. Uuden sijaisen myötä lapsiryhmässä vaihtuisi jälleen työntekijä. On perusteltua olla myöntämättä kolmatta vuotta opintovapaata Päivi Romanoville.

 

Vt. sivistystoimenjohtaja:

Esitän, että varhaiskasvatuksen opettajien vaikea saatavuus, opintovapaahakemuksen myöhäinen saapuminen ja kahdeksi vuodeksi jo aiemmin myönnetty opintovapaa huomioiden, ei varhaiskasvatusopettaja Päivi Romanoville myönnetä opintovapaata ajalle 1.10.2020-18.6.2021.

 

Päätös:

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa