Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 22.02.2023/Pykälä 16

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 16

22.02.2023

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentaminen 1.3.2023 alkaen

 

Koululk 22.02.2023 § 16

 

 

 

(Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja p. 040 705 7486 ja varhaiskasvatuspäällikkö p. 040 716 2084)

 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutetaan 1.3.2023 siten, että maksujen perusteena olevia tulorajoja korotetaan 33 prosenttia (lain muutos 1362/2022). Maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia ei muuteta muilta osin.

 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia on muutettu edellisen kerran 1.8.2021 ja asiakasmaksujen tulorajoja, alinta ja ylintä perittävää maksua indeksitarkistuksen vuoksi 1.8.2022 alkaen.

 

 

Varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta edelleen 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

 

 

Tulorajat 1.3.2023 alkaen

 

 

 

[image] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen johdosta voi kunnan asiakasmaksuperiaatteet muuttua ja asia on päätettävä kunnan toimielimen toimesta. Lisäksi tulee tarkistaa lapsikohtaiset asiakasmaksut ja tarvittaessa tehtävä uusi maksupäätös varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 12 §:n mukaisesti.

 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 12 §:n mukaan varhaiskasvatusmaksu määrätään toistaiseksi. Maksu on kuitenkin tarkistettava silloin, kun:

 

 

1) perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut;
2) on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat muuttuneet;
3) lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu; tai
4) maksu osoittautuu virheelliseksi.

 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti. Lainsäädäntö jättää kunnalle myös harkintavaltaa asiakasmaksujen määräytymisessä. Jokaisen kunnan tulee hyväksyä kunnan varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut. Kunnassa perittävistä asiakasmaksuista päättää kunnan määräämä monijäseninen toimielin (varhaiskasvatuslaki 50 §), ellei toimivaltaa asiassa ole siirretty hallintosäännössä toimielimen alaiselle viranhaltijalle.

 

 

Sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää hyväksyä varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat 1.3.2023 alkaen.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa