Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 22.02.2023/Pykälä 14

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Koululautakunta

§ 14

22.02.2023

 

Koululautakunnan toimintakertomus 2022

 

Koululk 22.02.2023 § 14

 

 

(Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 23 § mukaan koululautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palveluiden tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Koululautakunta vastaa varhaiskasvatuksen (lasten päivähoito), esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja Levi Snow Sport Academyn toiminnan järjestämisestä, kehittämisestä ja arvioinnista.

 

Koululautakunnan vuoden 2022 keskeisistä tavoitteista toteutuivat uuden koulukeskuksen rakentamishankkeeseen osallistuminen niin rakennuttamistoimikunnassa kuin pedagogisessa toimikunnassakin, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuuden vastuuttaminen 1.1.2023 hyvinvointilautakunnalle ja lähikoulusopimuksen solmiminen Muonion kanssa, joka vakiinnutti Raattaman oppilaiden tilannetta.

 

Koululautakunnan alaisesta toiminnasta oppilashuolto eli koulukuraattoripalvelut siirtyivät vuoden 2023 alusta alkaen Lapin hyvinvointialueelle.

 

Koululautakunnan osalta tilinpäätökseen tulee vielä tarkennuksia vyörytysten (talouden, palkkahallinnon, ICT:n yhteiset, puhelinvaihde) ja poistojen osalta, mutta euromääräinen vaikutus on marginaalinen.

Koululautakunnan toimintakate ja tulosalueet

 

Koululautakunnan sitova toimintakate vuonna 2022 oli -15.339.484

euroa, josta toimintatuottojen osuus on 1.001.015 euroa ja toimintakulujen osuus on -17.497.105 euroa.

 

Koululautakunnan toimintakate toteutui 99,9 % budjetoidusta. Koululautakunta pysyi annetussa budjetissa alittaen sen - 23.187 eurolla.

 

Toimintakatetta paransi budjetoitua suuremmat toimintatuotot.

 

Ulkoinen ja sisäinen

TP 2021

TA 2022

TP 2022

Tot. aste -%

Toimintatuotot

826.717

696.540

1.001.015

143,7 %

Toimintakulut

-16.669.998

-17.215.817

-17.497.105

101,6 %

Toimintakate

-15.843.281

-16.519.277

-16.496.090

99,9 %

 

 

Koulutoimen hallinto  

 

Ulkoinen ja sisäinen

TP 2021

TA 2022

TP 2022

Tot. aste -%

Toimintakate

-244.533

-248.778

-221.873

80,1 %

 

Oppilashuolto

 

Ulkoinen ja sisäinen

TP 2021

TA 2022

TP 2022

Tot. aste -%

Toimintakate

-107.212

-132.423

-106.041

89,2 %

 

Perusopetus

 

Ulkoinen ja sisäinen

TP 2021

TA 2022

TP 2022

Tot. aste -%

Toimintakate

-8.829.867

-9.238.667

-9.205.103

99,6 %

 

Varhaiskasvatus

 

Ulkoinen ja sisäinen

TP 2021

TA 2022

TP 2022

Tot. aste -%

Toimintakate

-4.989.862

-5.130.971

-5.133.625

100,1 %

 

Lukio

 

Ulkoinen ja sisäinen

TP 2021

TA 2022

TP 2022

Tot. aste -%

Toimintakate

-1.671.808

-1.768.438

-1.829.449

103,4 %

 

Koululautakunnan henkilöstöä koskevat tiedot on sisällytetty henkilöstökertomukseen.

 

Koululautakunnan toimintakertomus vuodelta 2022 on liitteenä.

 

Sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää

 

1. hyväksyä koululautakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2022 ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle.

 

2. antaa sivistystoimenjohtajalle valtuudet tehdä tarvittavat tekniset korjaukset ja muutokset toimintakertomukseen.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa