Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 14.11.2022/Pykälä 97

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 424

25.10.2022

Kunnanvaltuusto

§ 97

14.11.2022

 

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2023

 

31/02.02/2022

 

Khall 25.10.2022 § 424

 

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.

 

Verotusmenettelylain 91 a §:n perusteella tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

 

Kunnan tuloveroprosentin määräytyminen 2023

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja siten niiden kustannukset siirretään kunnilta hyvinvointialueille. Tämän takia kuntien tuloja siirretään valtiolle, joka rahoittaa hyvinvointialueiden toimintaa. Merkittävä osa tulojen siirtoa tehdään kunnallisveron kautta. Ansiotuloverotukseen tehtävät muutokset toteutetaan niin, että niillä on mahdollisimman vähän vaikutusta verovelvollisten verotuksen tasoon. Näin ollen kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennetaan yhtä paljon: 12,64 prosenttiyksikköä. Tämä tarkoittaa, että kunnanvaltuuston on määrättävä Kittilän kunnan tuloveroprosentiksi 7,61 % vuodelle 2023. Kunnan tuloverojen määrä siis pienentyy merkittävästi ensi vuodelle.

Kittilän kunnan verotulot 2021-2023

 

milj.euroa

TP2021

TA2022

1-9/2022

E2022

E2023

Kunnallisvero

21,1

22,3

17,2

21,7

10,0

Kiinteistövero

7,3

7,8

6,0

7,6

7,7

Yhteisövero

3,6

2,7

4,3

5,2

4,2

Yhteensä

32,0

32,8

27,5

34,5

22,0

 

Vuosien 2022 ja 2023 ennusteet pohjautuvat Kuntaliiton syyskuun verotuloennusteeseen, jonka laadinnassa on hyödynnetty Verohallinnon tietoja. Ennuste sisältää epävarmuutta.

 

Vuoden 2023 talousarviota on valmisteltu nykyisten veroprosenttien pohjalta.

 

Kiinteistöveroprosenttien mahdolliset vaihteluvälit

 

Kiinteistöverolain mukaiset kiinteistöveroprosenttien mahdolliset vaihteluvälit vuonna 2023 ovat seuraavat:

 

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 - 2,00 %

- vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,41 - 1,00 %

- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,93 - 2,00 %

 

Näiden lisäksi voidaan määrätä seuraavat kiinteistöveroprosentit:

 

- voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 0,93 - 3,10 %

- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 - 2,00 %

- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,00 - 6,00 % (Jos ei määrätä erikseen niin rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero määräytyy yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan)

Kittilän kunnan veroprosentit ovat vuonna 2022 seuraavat:

 

- Tuloveroprosentti 20,25 %

- Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,16 %

- Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,43 %

- Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,20 %

- Rakentamattomat rakennuspaikat 1,16 % (yleisen kiinteistöveroprosentin mukainen, koska päätöstä veroprosentin määräämiseksi 2-6 % välille ei ole)

- Voimalaitokset 3,1 %

- Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %

 

Jos kiinteistöverot määrättäisiin kaikilta osin vaihteluvälien ylärajoille, saataisiin vuodessa karkeasti arvioituna noin 5,6 miljoonaa euroa enemmän kiinteistöverotuloja kuin kuluvana vuonna.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että veroprosentit vuodelle 2023 määrätään seuraavasti:

 

- tuloveroprosentti 7,61 %

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,16 %

- vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,43 %

- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,20 %

- voimalaitokset 3,1 %

- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %

 

Päätös:

Kunnanhallituksen jäsen Pirkko Jauhojärvi esitti, että vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti lasketaan 0,41 %:iin. Jäsen Jouko Nikkinen kannatti Pirkko Jauhojärven esitystä.

 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen Pirkko Jauhojärven esittämällä muutoksella yksimielisesti ja päätti esittää kunnanvaltuustolle, että veroprosentit vuodelle 2023 määrätään seuraavasti:

 

- tuloveroprosentti 7,61 %

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,16 %

- vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,41 %

- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,20 %

- voimalaitokset 3,1 %

- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %

__________

 

Kvalt 14.11.2022 § 97

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa