Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 14.11.2022/Pykälä 96

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 423

25.10.2022

Kunnanvaltuusto

§ 96

14.11.2022

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 15.9.2022 nro 22/0029/2 (Dnro 01673/20/2208) koskien kunnanhallituksen päätöstä 24.9.2020 § 381 "Ylitöistä ja sijaisuuden hoitamisesta maksettavaa korvausta koskeva valitus"

 

247/01.02.01/2020

 

Khall 25.10.2022 § 423

 

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään 15.9.2022 nro 22/0029/2 (Dnro 01673/20/2208) hylännyt (s. 5/15) Tiina Nikander-Koivukankaan vaatimukset kunnanhallituksen antaman lausunnon huomioimatta jättämisestä, vaatimuksen suullisen käsittelyn järjestämisestä ja lausunnon hankkimisesta kunnanjohtajalta sekä valittajan nimeämiltä kunnanhallituksen ja valtuuston jäseniltä näiden esteellisyyksien selvittämiseksi. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on samalla päätöksellään jättänyt tutkimatta Tiina Nikander-Koivukankaan esittämän kanteluluonteisen arvostelun sekä kunnanhallituksen 25.8.2020 (§ 332) tekemään päätökseen liittyvät valitusperusteet. Muilta osin hallinto-oikeus on tutkinut asian ja hylännyt valituksen sekä valittajan oikeudenkäyntikuluja koskevan vaatimuksen.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden em. päätös oheismateriaalina.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen 15.9.2022 nro 22/0029/2 (Dnro 01673/20/2208) ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Kvalt 14.11.2022 § 96

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa