Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 14.11.2022/Pykälä 93

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 49

08.09.2022

Kunnanhallitus

§ 395

11.10.2022

Kunnanvaltuusto

§ 93

14.11.2022

 

Nuorisovaltuuston aloiteoikeus kunnanvaltuustoon

 

408/00.02.00/2022, 43/00.01.01/2019

 

Vapsivlk 08.09.2022 § 49

 

 

(Lisätietoja: nuorisosihteeri puh. 040 571 2103)


Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Onni Talvensaari ja vpj Hanne Hätönen ovat 30.5.2022 tehneet nuorisovaltuuston puolesta aloitteen aloiteoikeudesta kunnanvaltuustossa.

"Kittilän nuorisovaltuustolla on tällä hetkellä puhe-ja läsnäolo-oikeus koululautakunnassa ja vapaan sivistystyön lautakunnassa.
Suora aloiteoikeus antaa nuorille mahdollisuuden nostaa valtuuston keskusteluun nuorille merkittäviä asioita ja lisää nuorisovaltuuston aloitteiden käsittelyn läpinäkyvyyttä sekä parantaa vuoropuhelua kunnan nuorten ja päättäjien välillä. Aloiteoikeuden antaminen nuorisovaltuustolle lisää nuorten kiinnostusta vaikuttamiseen ja kunnalliseen päätöksentekoon.

Me allekirjoittaneet esitämme, että nuorisovaltuustolle myönnetään suora aloiteoikeus kunnanvaltuustossa."

Kuntalain 26 § määrittää nuorisovaltuuston vaikutusmahdollisuuksista seuraavaa: Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissa asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.

 

Nuorisovaltuusto edustaa kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa, tuo nuorten äänen kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin. Aloiteoikeus on hyvä tapa aktivoida nuoria mukaan päätöksentekoon.

 

Nuorisovaltuuston suora aloiteoikeus tarkoittaa, että aloite käsiteltäisiin kuten muut valtuustoaloitteet Kittilän kunnan hallintosäännön 164 § mukaisesti. Aloiteoikeus edellyttää hallintosäännön 163 § muuttamista.

Sivistystoimenjohtaja:

 

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää

 

1. esittää nuorisovaltuustolle suoraa aloiteoikeutta valtuustoon.

2. lähettää asian edelleen kunnanhallitukseen ja valtuustoon.

 

Päätös:

 

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 11.10.2022 § 395

 

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että nuorisovaltuustolle sekä kunnan toiselle vaikuttamistoimielimelle vanhus- ja vammaisneuvostolle annetaan suora aloiteoikeus kunnanvaltuustossa, jolloin nuorisovaltuuston ja vanhus- ja vammaisneuvoston aloitteet käsiteltäisiin kuten muut valtuustoaloitteet Kittilän kunnan hallintosäännön 164 §:n mukaisesti. Nuorisovaltuuston ja vanhus- ja vammaisneuvoston suora aloiteoikeus olisi voimassa valtuuston päätöksen tultua lainvoimaiseksi.


Em. vaikuttamistoimielimien suoraa aloiteoikeutta koskevat muutokset mm. voimassa olevan hallintosäännön 13 §:ään (Vaikuttamistoimielimet) ja 163 §:ään (Aloiteoikeus) huomioidaan hallintosääntöuudistuksen yhteydessä.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Kvalt 14.11.2022 § 93

 

Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa