Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 14.11.2022/Pykälä 92

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 364

10.08.2021

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 47

08.09.2022

Kunnanhallitus

§ 392

11.10.2022

Kunnanvaltuusto

§ 92

14.11.2022

 

Valtuustoaloite/Uimahalli Kittilän kirkonkylään

 

244/10.03.02/2021, 31/02.02/2022

 

Khall 10.08.2021 § 364

 

 

Valtuutettu Tarmo Salonen jätti valtuuston kokouksessa 31.5.2021 Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:

 

"VALTUUSTOALOITE

 

UIMAHALLI KITTILÄN KIRKONKYLÄÄN

 

Kittilän kunnan tärkein tämän hetkinen investointi, mikä on jo päätetty tehdä ja minkä suunnittelutyöt on jo pitkällä, on koulukeskuksen rakentaminen. Päätetty investointi on mittaluokaltaan niin suuri, että tällä hetkellä kunnalla ei ole varaa mihinkään saman mittaluokan investointiin.

 

Mikäli tekeillä oleva sote uudistus toteutuu, siirtyy kaikki siihen liittyvät toiminnat perustettavien hyvinvointialueiden vastuulle.

 

Sen jälkeenkin kunnille jää tehtäväkenttää ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden vaalimisessa. Tällä hetkellä kunnassamme ei ole ympärivuotista uimiseen ja vesiliikuntaan sopivaa paikkaa, vaan olemme riippuvaisia Levin kylpylän tarjonnasta, minkä toiminnat ovat sesonkiluonteisia. Vesiliikuntaa tarvitsevat niin lapset kuin aikuisetkin, niin vapaa-ajan harrastuksena kuin myös terveyssyistä.

 

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että Kittilän kunnan talousarviosuunnitelmassa vuosille 2023-2026 lisätään uimahallin rakentamissuunnitelma, ottaen tietysti huomioon sen hetkinen kunnan taloudellinen tilanne ja sote uudistuksen tuomat muutoksen kuntatalouteen."

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen vapaan sivistystyön lautakunnan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on vs. sivistystoimenjohtaja.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Vapsivlk 08.09.2022 § 47

 

 

(Lisätietoja: liikuntasihteeri puh. 040 573 1123)

 

Valtuutettu Tarmo Salonen on jättänyt Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta kirkonkylän uimahalli-investointia koskevan valtuustoaloitteen. Aloitteen allekirjoittajat esittävät, että uimahallin rakentamissuunnitelma sisällytettäisiin talousarvion suunnitelmavuosille.

 

Vesiliikuntapalveluiden saavutettavuuteen on perusteltua kiinnittää huomiota, sillä kuten valtuustoaloitteessakin todetaan, vesiliikunta soveltuu laajoille väestöryhmille ikään ja terveydentilaan katsomatta. Vesiliikunnan moninaiset hyödyt tunnetaan varsin hyvin. Aikuisväestön liikunnan harrastaminen, vapaaehtoistyö ja osallistuminen 2018 -raportin mukaan uinti on yksi suosituimmista liikuntamuodoista 15-74-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa.

 

Kittilän kunta on pyrkinyt vastaamaan vesiliikunnan palvelutarpeeseen tekemällä tiivistä yhteistyötä Levin kylpylähotellin kanssa. Kuntalaisilla on mahdollisuus ostaa kylpylälippuja alennettuun hintaan. Tänä vuonna Kittilän kunta ja Levin kylpylähotelli toteuttivat alennushintaisten kylpylälippujen kesäkampanjan, jonka myötä kuntalaiset pääsivät kylpylään vielä normaaliakin edullisemmin.

 

Vesiliikuntapalveluihin liittyen kunnanvaltuusto käsitteli viime helmikuussa kirkonkylän maauimalaa koskevaa valtuustoaloitetta (Kvalt 28.02.2022 § 11). Tuolloin valtuusto katsoi, ettei maauimalan ylläpitäminen ole taloudellisesti mielekästä.

 

Kirkonkylälle rakennettava uimahalli toisi vesiliikuntapalvelut yhä useamman kuntalaisen ulottuville. Kyseessä on kuitenkin investointi- ja käyttökustannuksiltaan mittava hanke. Tyypillinen uimahalli-investointi on suuruudeltaan yli 10 miljoonaa euroa. Allastilaohjelman laajuudesta riippuen uimahallirakentamisen valtionavustus voi olla enintään miljoona euroa. Käyttökulujen osalta todettakoon, että karkeasti ottaen uimahallin kulurakenne jakaantuu henkilöstökuluihin (50%), vesi- ja energiakuluihin (40%) sekä muihin kuluihin (10%).

 

Pienemmällä allaspinta-alalla varustetun perustason uimahallin investointikustannukset voivat olla merkittävästi edellä mainittua kustannustasoa alhaisemmat. Uimahallin perustoimintoja ovat uimaopetus, kunto- ja virkistysuinti, vesivoimistelu, erityisryhmien kuntoutus, vauva- ja perheuinti sekä saunominen ja peseytyminen. Todennäköisesti kokonaistaloudellisesti järkevintä olisi rakentaa tällainen perustason uimahalli kirkonkylän urheiluhallin yhteyteen.

 

Uimahallin rakennuttaminen edustaa niin kutsuttua erityiskohderakentamista. Käytännössä prosessi etenee tarveselvityksen, hankesuunnittelun sekä toteutussuunnittelun kautta urakkakilpailutukseen ja varsinaiseen rakentamisvaiheeseen. Kattavan tarveselvityksen laatiminen on koko prosessin kannalta avainasemassa. Tarveselvityksen avulla saadaan yksityiskohtaista tietoa hankkeen taloudellisuudesta uimahallin koko elinkaari sekä alueen väestöpohja huomioiden. Tarveselvityksessä kartoitetaan tilahankinnan tarpeellisuus, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat ja niille asetettavat vaatimukset, selvitetään vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet sekä arvioidaan erilaisten ratkaisumallien edullisuus. Tällaisen selvityksen hankkiminen asiantuntijatyönä kustantaa noin 7.000-8.000 euroa (alv 0%).

 

Sivistystoimenjohtaja:

 

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että

 

1) valtuustoaloitteen johdosta liikuntatoimen käyttötalousarvion suunnitelmavuodelle 2024 varataan alustavasti 8.000 euron suuruinen määräraha kirkonkylän uimahallin tarveselvityksen mahdollista hankkimista varten.

 

2) aloite merkitään loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

 

Jäsen Tiikku Mäkitalo poistui kokouksesta kesken asian käsittelyn klo 14:19.

 

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 11.10.2022 § 392

 

 

Kunnanjohtaja:

1) Kunnanhallitus hyväksyy vapaan sivistystyön lautakunnan esityksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että liikuntatoimen käyttötalousarvion suunnitelmavuodelle 2024 varataan alustavasti 8.000 euron suuruinen määräraha kirkonkylän uimahallin tarveselvityksen mahdollista hankkimista varten

 

2) ja esittää kunnanvaltuustolle, että aloite merkitään loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Kvalt 14.11.2022 § 92

 

Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen ja totesi valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa