Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 14.11.2022/Pykälä 103

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 402

11.10.2022

Kunnanhallitus

§ 447

08.11.2022

Kunnanvaltuusto

§ 103

14.11.2022

 

Teknisen johtajan viran täyttäminen

 

297/01.01.01/2022

 

Khall 11.10.2022 § 402

 

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kittilän kunnan tekninen johtaja johtaa teknisen lautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan alaista toimialaa. Tekninen johtaja vastaa toimialan toiminnan tuloksellisuudesta ja suunnittelusta. Tekninen johtaja mm. johtaa, valvoo ja kehittää toimialan palveluja, hallintoa ja toimintaa.

 

Kunnanvaltuusto päätti 22.8.2022 § 72, että teknisen johtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja käytännön kokemusta johtotehtävistä.

 

Kunnanhallitus päätti 16.8.2022 § 321 laittaa teknisen johtajan viran haettavaksi sen jälkeen, kun valtuusto on päättänyt teknisen johtajan viran kelpoisuusvaatimuksesta. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja että virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ennen viran vastaanottamista. Edelleen kunnanhallitus päätti, että tarvittaessa voidaan käyttää ulkopuolista arvioijaa ja että viran kokonaispalkka on 6.324 euroa/kuukausi.

Teknisen johtajan virka on ollut haettavana 31.8. - 19.9.2022 klo 15 mennessä Kuntarekryssä, työvoimahallinnon sivuilla, kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivulla sekä Lapin Kansassa. Viran hakuilmoitus on oheismateriaalina.

 

Määräaikaan mennessä teknisen johtajan virkaan jätti hakemuksensa 11 hakijaa. Yhteenveto hakijoista on ohessa. Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kunnanvirastolla ja kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Teknisen johtajan rekrytointiprosessia varten tulee nimetä haastatteluryhmä. Kunnanhallitus valitsee haastatteluun kutsuttavat. Haastattelutyöryhmä haastattelee hakijat sekä organisoi tarvittaessa ulkopuolisen arvioinnin.

Hallintosäännön 45 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää teknisen johtajan valinnasta.

 

Teknisen johtajan viran täyttöprosessin aikataulu

 

Toimenpide

Aikataulu

Virka haettavana

31.8. klo 15.30-19.9. klo 15

Haastatteluun kutsuttavat ja haastatteluryhmän nimeäminen

Kunnanhallitus 11.10.

Haastattelut

18.10.

Mahdolliset arvioinnit

24.-28.10

Esitys valtuustolle

Kunnanhallitus 8.11.

Virkavaali

Kunnanvaltuusto 14.11.

 

 

Jos arviointeja ei tehdä

 

Esitys kunnanvaltuustolle

Kunnanhallitus 25.10.

Virkavaali

Kunnanvaltuusto 14.11.

 

Kunnanjohtaja:

1. Kunnanhallitus päättää tiistaina 18.10.2022 pidettävään haastatteluun kutsuttavat henkilöt. Esitys haastatteluun kutsuttavista hakijoista annetaan kokouksessa.

 

2. päättää nimetä teknisen johtajan viran haastatteluryhmään kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja teknisen lautakunnan puheenjohtajiston sekä kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja vt. teknisen johtajan. Vihreät, SDP, Kuntalaislista ja Kokoomus valitsee haastatteluryhmään kukin yhden edustajan. Haastatteluryhmän sihteerinä toimii henkilöstöpäällikkö.

3. päättää, että ulkopuolisen arvioinnin käytöstä sekä mahdolliseen arviointiin kutsuttavista päättää haastatteluryhmä.

 

Päätös:

Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys:

1. Kunnanhallitus päätti kutsua teknisen johtajan viran haastatteluun seuraavat hakijat:

 

Markus Fränti

Yrjö Herva

Antti Vuokila

Kirsi Kinnunen

Janne Pakisjärvi

 

2. Kunnanhallitus päätti nimetä teknisen johtajan viran haastatteluryhmään kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja teknisen lautakunnan puheenjohtajiston, rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtajiston sekä kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja vt. teknisen johtajan. Vihreät, SDP, Kuntalaislista ja Kokoomus valitsee haastatteluryhmään kukin yhden edustajan. Haastatteluryhmän sihteerinä toimii henkilöstöpäällikkö.

 

3.Kunnanhallitus päätti, että ulkopuolisen arvioinnin käytöstä sekä mahdolliseen arviointiin kutsuttavista päättää haastatteluryhmä.

 

Haastattelut järjestetään tiistaina 18.10.2022 klo 12 alkaen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Khall 08.11.2022 § 447

 

 

Haastatteluryhmä haastatteli kaikki haastatteluun kutsutut 18.10.2022.

 

Haastatteluryhmä totesi yksimielisesti, että ulkopuolista arviointia ei käytetä.

 

Kunnanjohtaja:

1) Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että teknisen johtajan virkaan valitaan virkavaalissa työkokemuksen, haastattelun ja koulutuksen perusteella diplomi-insinööri Antti Vuokila.

 

2) Virkasuhteessa noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta sekä 6 kuukauden koeaikaa.

3) Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

 

4) Teknisen johtajan viran kokonaispalkka on 6355,62 euroa /kuukausi.

 

5) Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että teknisen johtajan virkaan valitaan varalle diplomi-insinööri Markus Fränti.

 

6) Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 14.11.2022 § 103

 

Päätös:

Outi Marttila esitti, että suoritetaan virkavaali suljettuna lippuäänestyksenä.

 

Puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi hyväksytyn yksimielisesti, että vaali suoritetaan enemmistövaalina suljetulla lippuäänestyksellä. Kaikkia hakijoita voidaan äänestää.

 

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjantarkastajat Akseli Erkkilä ja Sirkka Hangasvaara toimivat ääntenlaskijoina.

 

Vaalissa annettiin ääniä seuraavasti:

Herva Yrjö 1

Kinnunen Kirsi 1

Fränti Markus 1

Vuokila Antti 24 ääntä

 

Puheenjohtaja totesi, että suoritetussa virkavaalissa tekniseksi johtajaksi valittiin Antti Vuokila.

 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että

 

Virkasuhteessa noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta sekä 6 kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

 

Teknisen johtajan viran kokonaispalkka on 6355,62 euroa /kuukausi.

 

Puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi hyväksytyn yksimielisesti, että teknisen johtajan virkaan varalle valintaa koskeva vaali suoritetaan enemmistövaalina suljetulla lippuäänestyksellä. Kaikkia hakijoita voidaan äänestää.

 

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjantarkastajat Akseli Erkkilä ja Sirkka Hangasvaara toimivat ääntenlaskijoina.

 

Teknisen johtajan virkaan varalle valintaa koskevassa vaalissa annettiin ääniä seuraavasti:

Yrjö Herva 3

Jarmo Ylivainio 1

Markus Fränti 23 ääntä.

 

Puheenjohtaja totesi, että suoritetussa virkavaalissa sen varalta, että virkaan valittu ei ota tehtävää vastaan, teknisen johtajan varalle valittiin Markus Fränti.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa