Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 14.11.2022/Pykälä 102

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 441

08.11.2022

Kunnanvaltuusto

§ 102

14.11.2022

 

Merja Korvan ero tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja lautakunnan täydennysvaali

 

272/00.00.01/2021

 

Khall 08.11.2022 § 441

 

 

Merja Korva on 25.10.2022 toimittanut kuntaan sähköpostiviestin, jonka mukaan hän pyytää eroa tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä kuntalain 75 §:n perusteella.

 

Tarkastuslautakunnan tämänhetkinen kokoonpano on seuraava:

 

Jäsen

 

Henk.koht. varajäsen

 

Niemi Eija

Kesk.

Korva Merja

Kesk.

Granroth Aaro

Vas.

Kaivola Kati

Vas.

Lehtonen Minna

PS

Rautio Ville

PS

Marttila Outi

OMK

Kangas Pentti

OMK

Kallankari Rasmus

OMK

Linnala Maija

OMK

Hettula Arto

SDP

Kautto Sakari

SDP

 

Puheenjohtaja Hettula Arto SDP

1. varapuheenjohtaja Marttila Outi OMK

 

Myös toimielimen täydennysvaalissa on otettava huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:ssä tarkoitettu pääsääntö, jonka mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Osuus lasketaan erikseen jäsenistä ja varajäsenistä.

 

Kuntalain (410/2015) 70 § mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

 

1) kunnanhallituksen jäsen;

2) pormestari ja apulaispormestari;

3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;

4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa kunnan määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä; (21.5.2021/419)

5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto:

1) myöntää Merja Korvalle eron tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä; ja

2) valitsee varajäsenen Merja Korvan tilalle Eija Niemen varajäseneksi tarkastuslautakuntaan sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 14.11.2022 § 102

 

Päätös:

Tauko pidettiin klo 17.08 - 17.17.

 

Valtuutettu Pekka Rajala esitti Keskustan valtuustoryhmän puolesta, että Merja Korvalle myönnetään ero tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja varajäseneksi valitaan Mervi Autto.

 

Valtuusto myönsi Merja Korvalle eron tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsi Keskusta valtuustoryhmän esityksen mukaisesti Mervi Autton tarkastuslautakuntaan Eija Niemen henkilökohtaiseksi varajäseneksi lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa