Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 12.10.2022/Pykälä 156

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 156

12.10.2022

 

Ilmoituspäätös vähäistä ampumarataa koskevasta ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisesta ilmoituksesta, Keihäskuusikon ampumarata, Kallo, Kallon eränkävijät ry

 

311/11.03.07/2022

 

RakYmplk 12.10.2022 § 156

(Lisätietoja: Ympäristötarkastaja 040 636 0512)

 

Kallon eränkävijät ry on ilmoittanut ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisesti vähäisen ampumaradan toiminnasta. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan ilmoittaminen. Toiminta on vähäistä metsästyskivääriammuntaa. Alueen omistaa Suomen valtio ja toiminnanharjoittajalla on alueen käyttöön voimassa oleva vuokrasopimus.

Ampumarata sijaitsee Kallontien (9391) varrella, n. 6 km Kallon kylästä koilliseen. Rata sijaitsee vanhalla maa-ainesten ottoalueella. Radalle kuljetaan Kallontieltä kääntyvän lyhyen soratien kautta. Rata-alue muodostuu maa-ainesten oton jälkeen jääneestä soramontusta. Aluetta reunustavat maa-ainesten otolle tyypilliset luiskaukset ja alue on rakenteeltaan maljamainen. Alueen luoteispäädyssä sijaitsee siirrettävä katettu ampumakatos ja kaakkoispäädyssä maalitaulu, jonka taakse on rakennettu suojavalli luotien pysäyttämiseksi. Toiminta-alueen välittömässä läheisyydessä ei ole vakituista eikä loma-asutusta. Lähin loma-asumiskiinteistö sijaitsee noin 700 m alueesta lounaaseen. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, eikä sen läheisyydessä ole muinaismuistokohteita. Lähin suojelualue "Kivijärvi SAC & SPA" sijaitsee n. 5 km lounaaseen rata-alueelta. Lähin vesimuodostuma on noin 500 m lounaaseen sijoittuva Hautaoja.

 

Ampumarata-alueen koko on noin 0,08 hehtaaria. Radalla on yksi ampumapaikka, joka sijaitsee siirrettävässä katoksessa. Ampuminen tapahtuu siirrettävästä katoksesta tieltä poispäin 100 metrin etäisyydellä sijaitsevaan maalitauluun, jonka takana on rakennettu vahvistettu suojavalli, joka toimii samalla luotien talteen keräyksenä. Alueen morfologia (maljamainen) toimii melunohjauksena (ylöspäin) sekä reuna-alueiden suojavalleina. Alueen reunat ovat noin 3-4 metrin korkuiset.

 

Toiminta rajautuu huhti-marraskuulle ma-su klo 7-22 väliselle ajalle ja radalla on sallittua käyttää vain metsästyskiväärejä tai ympäristövaikutuksiltaan vastaavia aseita. Suurimmalla osalla käyttäjistä on käytössään äänenvaimennin. Radalla ammutaan vuosittain noin sata laukausta.

 

Päätösliitteessä on annettu määräyksiä mm. jätteistä, melusta, toiminnasta häiriötilanteissa, maaperän suojelusta, tarkkailusta ja toiminnan tarkkailun raportointivelvollisuudesta.

 

Ympäristösihteeri:

Esitän, että rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy Keihäskuusikon ampumaradan ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituksen ilmoituspäätösliitteen mukaisesti.

 

Kallon eränkävijät ry:ltä peritään asian käsittelystä ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (Khall. 3.12.2021 § 531) mukainen kohtuullistettu maksu 518 €.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa