Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.09.2022/Pykälä 348

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 348

13.09.2022

 

Kunnanjohtajan johtajasopimuksen hyväksyminen ajalle 1.9.2022-31.12.2022 tai kunnes uusi valittava kunnanjohtaja aloittaa ko. tehtävässä

 

296/01.01.01/2022

 

Khall 13.09.2022 § 348

 

(Lisätietoja: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 6530 774, sanna.ylinampa(at)kittila.fi)

Hallintosäännön 150 §:n mukaan asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

 

Kunnanjohtajaa koskevat asiat on yleensä käsitelty puheenjohtajan ehdotuksen pohjalta.

 

Kuntalain 42 §:n mukaan

Kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksen hyväksyy kunnanhallitus.

Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään.

Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan tällöin sopia kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta.

Johtajasopimus on kuntalain mukaan pakollinen. Määräystä siitä, millaisessa määräajassa viran vastaanottamisesta sopimus on tehtävä, ei laissa ole. Pääsääntöisesti johtajasopimus tulee tehdä pian viran vastaanottamisen jälkeen. Kysymyksessä on julkisoikeudellinen sopimus.

Kuntalain määräykset antavat perustan kunnan ja kunnanjohtajan välisen johtajasopimuksen sisällölle. Johtajasopimuksen sisällöstä säädetään laissa yleisellä tasolla ja siten tarjoutuu mahdollisuus kunnille harkita itse sopimuksen sisältöä.

Kunnanjohtajan johtajasopimusta on käyty valmistelevin neuvotteluin läpi kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajiston kesken.

Esityslistan liitteenä on johtajasopimus. Kunnanjohtajan kokonaispalkka on 8398,19 euroa kuukaudessa.

Sopimuksen kunnan puolesta allekirjoittaa kunnanhallituksen puheenjohtaja.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja:

 

Kunnanhallitus päättää

1.) käsitellä kunnanjohtajan johtajasopimuksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta

2.) hyväksyä kunnanjohtajan kanssa tehtävän johtajasopimuksen ajalle 1.9.-31.12.2022 tai siihen saakka kunnes uusi valittava kunnanjohtaja aloittaa ko. tehtävässä.

3.) viedä johtajasopimuksen valtuustolle tiedoksi.

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Päätös:

Esteellisyyttä koskien kirjattu Khall 13.9.2022 § 346 kohdalla seuraavaa:

"Kunnanjohtaja Antti Jämsén poistui esteellisenä kokouksesta §:ien 346 - 348 käsittelyn ajaksi, koska asia koskee häntä (osallisuusjäävi, hallintolaki 28 §, 1 momentin 1. kohta)."

 

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

 

Tauko pidettiin tämän asian käsittelyn jälkeen klo 13.15 - 13.20.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa