Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.09.2022/Pykälä 367

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 136

31.08.2022

Kunnanhallitus

§ 367

13.09.2022

 

Outi Marttilan kysymykset Köngäs-Hanhimaan uudesta tiestä ja kunnan sähkösopimuksista

 

345/10.03.01/2022, 346/10.03.02/2022

 

Teknlk 31.08.2022 § 136

 

 

Lautakunnan jäsen Outi Marttila esitti kaksi kirjallista kysymystä jotka työjärjestyksessä hyväksyttiin käsiteltäväksi kokouksen viimeisenä asiana.

 

Kysymys 1.

Välille Köngäs - Hanhimaa on tullut uusi tie. Miten, milloin ja kuka tekee opasteet näille vanhoille tieosuuksille, jotka lähtevät ja tulevat takaisin uudelle päätielle (noin 5 tietä). Vanhoilla tieosuuksilla asuu vakituisia asukkaita ja mökkiläisiä.

 

Kysymys 2.

Millaiset ovat kunnan sähkösopimukset ? Miten kunta suunnittelee sähkönkäytön perusteet sähkön hinnan noustessa ? Tekeekö kunta omistajaohjausta osaomisteisissa sähköyhtiöissään ?

 

Vs.tekninen johtaja:

Annetaan vastaukset esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

 

Vastaus kysymys 1:

 

Ely-keskuksen tiealuesta pidetään maanmittauslaitoksen suorittama maantietoimitus, jossa perustetaan tiekunnat ja nimetään tulevat yksityistiet (tekninen johtaja nimeää). Viedään teiden nimeäminen maantietoimitukseen, jotta asukkaat pääsevät vaikuttamaan tiensä nimeen. Tekninen osasto pyytää nimiehdotuksia Könkään ja Rauduskylän kyläyhdistyksiltä. Kunta asentaa tienviitat. Talven 2022-23 talvihoidon hoitaa ELY ja tämän jälkeen tiet ovat yksityisteitä.

Aika: alustava arvio on, että alku talvesta on maantietoimitus, jonka jälkeen tehdään toimet. Tätä ei ole ELY-keskus vahvistanut, riippuu myös maanmittauslaitoksesta.

Vastaus kysymys 2:

Hankintapäätös:  Tekninen lautakunta 5.12.2018 § 108 Hankinnan voimassaoloaika: 01.01.2019 - 31.12.2023 Toimittaja:  Energia Myynti Suomi Oy

Miten kunta suunnittelee sähkönkäytön perusteet sähkön hinnan noustessa?

 

Tekninen osasto on tiedustellut elokuussa sähköverkkoyhtiöltä tulevan talven mahdollisesta sähkön säännöstelystä, että minkälaisia vaikutuksia sillä on Kittilän kunnan julkisiin rakennuksiin, mikäli säännöstelyyn joudutaan? Onko heillä jo mahdolliset toimenpiteet tiedossa, kuuluuko säännöstelyn piiriin julkisia rakennuksia, kuinka pitkiin katkoksiin on osattava varautua ja kuinka tiheästi jne. Kuinka todennäköisenä pitävät, että säännöstelyä tehdään?

 

Vastauksena saatiin, että mikäli säännöstelytilanteeseen jouduttaisiin, pyritään keskeytysten kesto rajaamaan maksimissaan kahdeksi tunniksi kerrallaan. Säännöstelytilanteessa pyrkivät mahdollisuuksien mukaan välttämään kriittisten kuormien sähkönjakelukeskeytyksiä.

Tekeekö kunta omistajaohjausta osaomisteisissa sähköyhtiöissään?

 

Tekninen lautakunta esittää tämän kysymyksen käsittelyn edelleen kunnanhallitukselle, koska hallintosäännön 4 luku mukaan kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 13.09.2022 § 367

 

Oheismateriaalina on teknisen lautakunnan hyväksymä hankintapäätös 5.12.2018 § 108.


Kunnanjohtaja:

Vastauksena Outi Marttilan kysymykseen kunnanhallitus toteaa, että hallintosäännön 23 §:n kohdan 2. mukaan kunnanhallitus vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan.

 

Päätös:

Kunnanjohtaja Antti Jämsénin poissa ollessa esittelijänä toimi hallintosäännön 3 §:n mukaisesti hallintojohtaja Sanna Ylinampa.

 

Hallintojohtaja:

Vastauksena Outi Marttilan kysymykseen kunnanhallitus toteaa, että hallintosäännön 23 §:n kohdan 2. mukaan kunnanhallitus vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan.

 

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa