Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.09.2022/Pykälä 366

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 145

26.04.2022

Tekninen lautakunta

§ 131

31.08.2022

Kunnanhallitus

§ 366

13.09.2022

 

Valtuustoaloite/Väestöhälyttimet

 

136/09.06/2022

 

Khall 26.04.2022 § 145

 

 

Valtuutettu Jukka Poti/Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa 11.4.2022 yhteensä 24 valtuutetun/varavaltuutetun allekirjoittaman seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:

 

"Väestöhälyttimien puuttuminen Kittilässä on herättänyt keskustelua kuntalaisten keskuudessa.

 

Kunnan tulisi tarttua toimeen väestöhälyttimien kunnostamiseen ja tarpeen määrittämiseen yhdessä hätäkeskuslaitoksen kanssa.

 

Mikäli pelastuslaitoksella ei ole resursseja vastata kuntalaisten tarpeisiin, tulisi Kunnan turvata asukkaidensa turvallisuus ja hyvinvointi saattamalla hälyttimet toimintakuntoon ja mahdollisesti lisätä hälyttimiä, jolloin nämä kattaisivat tarvittavan osan kunnasta."

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen toimialan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Teknlk 31.08.2022 § 131

 

 

(Lisätietoja: Vs.tekninen johtaja p. 040 6744 393)

 

Väestön varoittamiseen vaaran uhatessa ovat keinoina muun muassa:

- radion välityksellä

- määrätyillä television kanavilla

- viranomaisen verkkosivuilla ja tiedotteilla

- väestöhälyttimillä annettavalla äänimerkillä ulkona liikkuvalle väestölle

- 112-mobiilisovelluksella lähetettävä vaaratiedote

 

Pelastustoimen vastuulla ovat mm. väestön varoittaminen, suojautumisen johtaminen, pelastustoiminta sekä evakuoinnit.

 

Pelastuslaki 379/2011 ja luku 10 pykälä 64 mukaan

pelastustoimen viranomaisten on varauduttava toimialaansa kuuluvien väestönsuojelutehtävien hoitamiseen riittävin suunnitelmin ja etukäteen tapahtuvin valmisteluin:

 

1) huolehtimalla väestönsuojelutehtävien edellyttämästä sodan ajan uhkien ja niiden vaikutusten arvioinnista;

 

2) kouluttamalla ja varaamalla henkilöstöä ja väestönsuojelun johto- ja erityishenkilöstöä sekä muuta henkilöstöä väestönsuojelutehtäviin;

 

3) huolehtimalla väestönsuojelun johtamis-, valvonta- ja hälytysjärjestelmien perustamisesta ja ylläpidosta;

 

4) varautumalla valmiuslain 121 §:ssä tarkoitettuun väestön siirtämiseen; sekä

 

5) huolehtimalla muistakin näitä vastaavista toimenpiteistä.

 

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi pelastustoimen viranomaisten varautumisesta poikkeusoloihin säädetään valmiuslaissa.

 

Lapin pelastuslaitoksen/ vs. palomestari mukaan heillä on esillä väestösuojahälyttimien kartoituksen valmistelu, että miten uusitaan ja mihin niitä laitetaan.

 

Vs. tekninen johtaja

Lautakunta ilmoittaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle valtuustoaloitteen pohjalta yllä olevan selostuksen ja, että pelastuslaitos vastaa väestösuojahälyttimen sijoituksesta, tarpeesta sekä asentamisesta.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 13.09.2022 § 366

 

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää merkitä teknisen lautakunnan vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi.

Kunnanhallitus esittää edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Kunnanjohtaja Antti Jämsénin poissa ollessa esittelijänä toimi hallintosäännön 3 §:n mukaisesti hallintojohtaja Sanna Ylinampa.

 

Hallintojohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä teknisen lautakunnan vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi.

 

Kunnanhallitus esittää edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.

 

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa