Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.09.2022/Pykälä 353

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 353

13.09.2022

 

Hoivapalvelupäällikön avoimen viran hoitaminen määräaikaisesti

 

353/01.01.01/2022

 

Khall 13.09.2022 § 353

 

(Lisätietoja: Perusturvajohtaja Sirkka-Liisa Olli, puh. 040 847 6526)

 

Hoivapalvelupäällikön virka tulee avoimeksi 1.10.2022 alkaen.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 45 § mukaan palvelussuhteeseen ottaminen/päätösvalta henkilöstövalinnassa hoivapalvelupäällikön osalta on kunnanhallituksella. Hoivapalvelupäällikön vastuualueeseen Kittilän kunnassa ovat kuuluneet vanhus- ja vammaispalvelut, jotka Lapin hyvinvointialueen tulevassa organisaatiossa jakautuvat kahden vastuujohtajan alaisuuteen, niin vastuualuejohdon kuin myös alueellisen johdon osalta. Alueellinen johto tullaan valitsemaan Lapin hyvinvointialueelle syksyn 2022 aikana ja se yhteistyössä kunnissa olevan johdon kanssa varmistaa turvallisen siirtymän niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin näkökulmasta.

 

Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 2 luku 3 § 2 mom. säädetään seuraavasti; "Viran-haltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta erikseen säädetään taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan tai hyvinvointialueen toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii. Saman lain 2 luku 4 § 3 mom.: "Virkasuhteeseen voidaan 1 momentista poiketen ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi, taloudellisista ja tuotannollista syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen virkasuhteeseen, 22 §:ssä tarkoitettu virkasuhteen tarjoaminen osa-aikaiselle viranhaltijalle, 24 §:ssä tarkoitettu tai muussa laissa säädetty viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, muun työnantajan palveluksessa ole-van henkilön ottaminen virkasuhteeseen lain tai sopimuksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtämisen yhteydessä taikka muu näihin rinnastettava hallintosäännössä määrätty peruste."

 

Kittilän kunnan hoivapalvelupäällikön tehtävän täyttäminen määräaikaisena on em. lainkohtien perusteella perusteltua ajalle 10-12/2022 siten, että virkajärjestelyt tehdään kunnan sisäisenä järjestelynä ilman varsinaista hakumenettelyä. Suostumuksensa hoivapalvelupäällikön avoimen viran hoitoon ajalle 1.10.2022-31.12.2022 on antanut avopalveluohjaaja Anja Keskitalo, joka on myös aiemmin hoitanut hoivapalvelupäällikön sijaisuutta ja onnistunut tehtävässä erittäin hyvin.

 

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää ottaa Anja Keskitalon hoitamaan suostumuksensa mukaan avointa hoiva-palvelupäällikön virkaa ajalle 1.10.-31.12.2022 ja päättää, että avoimen viran hoitajana Anja Keskitalolle maksetaan hoivapalvelupäällikön tva-mukainen palkka.

 

Päätös:

Perusturvajohtaja Sirkka-Liisa Olli oli paikalla kokouksessa klo 13.58 - 14.13 selostamassa viran täytön perusteita.

 

Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Pirjo Junttila-Vitikka poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa klo 14.28.

 

Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys:

Kunnanhallitus päättää ottaa Anja Keskitalon suostumuksensa mukaisesti hoitamaan avointa hoivapalvelupäällikön virkaa ajalla 1.10. - 31.12.2022 ja hänelle maksetaan TVA:n mukainen palkka.

 

Kunnanhallitus pyytää lausunnon sosiaali- ja terveyslautakunnalta viran täyttämisen jatkokäsittelystä.

 

Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa