Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.09.2022/Pykälä 354

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 354

13.09.2022

 

Kansalaisopiston opettajien matkakorvausten korvaaminen lukuvuosina 2022-23, 2023-24

 

355/01.00.01/2022

 

Khall 13.09.2022 § 354

 

(Lisätietoja: Sivistystoimenjohtaja Jutta Hartojoki, puh. 040 705 7486)

 

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 1.8.2022 voimaan tulleet muutokset muuttavat tuntuvasti kansalaisopiston opettajien matkakorvauksia. Opettajien omavastuuosuus opetusmatkasta on aiemmin ollut 6 km/suunta, uudessa OVTES:ssa omavastuu nousee 20 km/suunta.

 

OVTES 19§ Matkakustannusten korvaukset (voimaan 1.8.2022)

 

Tuntiopettajan oikeus matkakustannusten korvauksiin määräytyy KVTES:n ao. määräysten mukaan, kuitenkin seuraavin poikkeuksin. Tuntiopettajalle maksetaan matkakustannusten korvaukset tuntiopettajan asunnosta tai toimipaikasta opiston työpisteeseen kuitenkin enintään siltä osin kuin matka ylittää kaksikymmentä kilometriä. Samoin perustein korvataan matka takaisin"

 

Kuntaliiton kansalaisopistotyöryhmä oli osana OVTES-muutostyöryhmää kahden vuoden ajan. Kansalaisopistotyöryhmässä oli myös Revontuli-Opiston edustus. Kansalaisopistot olivat pääsääntöisesti, lukuun ottamatta ruuhka-Suomen kahta isoa opistoa, yksimielisiä siitä, että opistojen tuntiopettajien matkakorvauksella on tärkeä merkitys osaavien, innokkaiden ja pätevien tuntiopettajien rekrytoinnissa.

 

Revontuli-Opiston toiminta-alue on poikkeuksellisen laaja. Tuntiopettajien matkat ovat Revontuli-Opiston alueella poikkeuksellisen pitkiä, Kittilän, Sodankylän ja Enontekiön sivukyliin on opettajilla matkaa kymmenistä kilometreistä jopa yli sataan kilometriin. Opettajien liikkuminen omilla autoillaan on välttämätöntä, koska lähes kaikki opettajamme kuljettavat mukanaan moninaisia opetusmateriaaleja ja -välineitä. Joukkoliikenteen hyödyntäminen alueellamme on käytännössä mahdotonta.

 

Tuntiopettajat opettavat Revontuli-Opiston opetuksista yli 85 %. Revontuli-Opistossa noin 15.500 tuntia opiston n.17.500 tunnista. Matkakorvausten omavastuun nousu heikentäisi merkittävästi opiston mahdollisuuksia taata laadukas, yhdenvertainen ja tasa-arvoinen opetus- ja kurssitarjonta varsinkin sivukylissä.

 

Lähes kaikki opiston tuntiopettajat on rekrytoitu kevään 2022 aikana, jolloin tietoa näin huomattavasta heikennyksestä ovtes:iin ei ollut tiedossa. Matkakorvauksien yllättävä heikentyminen voi johtaa kurssien peruutuksiin ja rekrytointien vaikeutumiseen jo tämän lukukauden aikana.

 

Uusi virkaehtosopimus mahdollistaa paikallisen sopimuksen tekemisen. Kun työnantaja esittää työehtosopimusta parempaa korvausta, paikallisia neuvotteluja ei välttämättä tarvita. OAJ:n pääluottamusmiehen kanssa on käyty keskustelut asiasta syvässä yhteisymmärryksessä.

 

Vuoden 2022 talousarviossa kansalaisopiston matkakustannuskorvauksiin on varattu määräraha alemman omavastuukilometrimäärän mukaisesti. Useat kunnat Suomessa ovat esittämässä samanlaista tapaa korvata matkakustannukset aikaisemman työehtosopimuksen mukaisesti.

 

Kunnanjohtaja:

1. Kittilän kunta/Revontuli-Opisto maksaa tuntiopettajille matkakorvausta seuraavat kaksi lukuvuotta (2022-2023 ja 2023-2024) entisen virkaehtosopimuksen mukaisesti eli niin, että kilometrikorvauksesta vähennetään 6 km/suunta (omavastuuosuus).

 

2. Kittilän kunta ottaa tarvittaessa lukuvuosina 2024-2025 ja 2025-2026 käyttöön asteittaisen siirtymisen uuden virkaehtosopimuksen mukaiseen kilometrikorvausten omavastuuosuuteen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa