Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.08.2022/Pykälä 283

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 283

16.08.2022

 

Kittilän koulukeskuksen hankintapäätös automaatiourakka

 

5/10.03.01/2021

 

Khall 16.08.2022 § 283

 

Tarjouspyyntö:

Koulukeskushankkeen automaatiourakkatarjoukset pyydettiin 3.6.2022, oheismateriaalina tarjouspyyntö.

 

Hankinnan kuvaus:

 • Hankinnan urakkamuotona on jaettu urakka ja päätoteuttajana toimii rakennusurakoitsija, Rakennusurakkaan alistetaan sivu-urakat (sähkötyöt, automaatiotyöt, LVI-työt ja tilaajan erillishankintaurakat).

 • Yläkoulu: Rakennushanke käsittää 1967 rakennetun yläkoulun laajentamisen ruokalalla ja eteistiloilla sekä alakoulun rakentamisen laajennuksena. Yläkoulun ja alakoulun välille rakennetaan yhdyskäytävä. Hankkeeseen sisältyy 4 kpl pihakatoksia, bussikatos ja kotarakennuksen siirto.

 • Piha: Rakennushanke käsittää koulukeskuksen piha-alueeseen liittyvät kaikki tämän tarjouspyynnön urakka-alueen sisäpuolelle sijoittuvat pihan toiminnot, kalusteet, varusteet, kasvillisuuden, pinnoitteet, paikoitusalueet ja kevyenliikenteen väylät. Lisäksi tähän urakkaan sisältyy koulukeskusalueen vanhan aitauksen purkaminen ja uuden aidan rakentaminen kokonaisuudessaan myös urakka-alueen ulkopuolella suunnitelmien mukaisena. Asfaltoinnit tilaajan hankintana.

 • Purkutyöt: Hankkeessa puretaan seuraavien kohteiden rakennukset: Kotilo ja Paja.

 

Rakentamisen urakka-aika:

 • Urakkasopimuksen allekirjoituspäiväksi on määritelty 4.10.2022.

 • Töiden aloitus 5.10.2022.

 • Kohteen töiden tulee olla täysin valmiit viimeistään 28.6.2024.

 • Välitavoitteet:

- Alakoulu valmiina 22.12.2023 (rakennusvalvonnan käyttöönottokatselmus taso)

- Yläkoulu valmiina 22.11.2023 (rakennusvalvonnan käyttöönottokatselmus taso)

- Keittiö ja ruokasali valmiina 15.12.2023 (rakennusvalvonnan käyttöönottokatselmustaso)

- Pihatyöt vaihe 1.1 valmiina 15.9.2023

- Pajarakennuksen purku valmiina 31.5.2024

- Pihatyöt vaihe 1.2 valmiina 27.6.2024.

 

Tarjoukset:

Tarjoukset tuli toimittaa 3.8.2022 klo 12:00 mennessä.

Saapuneet tarjoukset avattiin tarjousajan päättymisen jälkeen, avauspöytäkirja liitteenä.

Tarjouksensa jättivät Gane Oy ja Lapin Automaatiopalvelu Oy, tarjousten vertailu oheismateriaalina.

 

Hylkäämisperusteet:

Tilaaja pidättää oikeuden hylätä tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen sekä

 • kaikkien tarjoukset, mikäli katsoo nämä itselleen epäedullisiksi (mm. tilaajan määrärahavaraukset riittämättömät hankkeen toteuttamiseen)

 • tarjoajan, jolla ei ole tarjouspyynnössä pyydettyjen selvitysten perusteella edellytyksiä tarjota pyydettyä urakkaa

Tilaaja pidättää myös oikeuden

 • rajoittaa urakan laajuutta tai tehdä / hankkia osan töistä / materiaaleista omina töinään

 • ennen sopimuksen tekoa mahdollisesti tehtävät urakan laajuuden rajoittamiset vähennetään 100%:sti.

 • mikäli rajoittamiseen päädytään tilaajan toimesta, niin asiasta pidetään urakoitsijan kanssa erillinen neuvottelu, jonka perusteella urakoitsija laatii lisä- ja muutostyötarjouksen.

 

Mikäli määrärahat eivät mahdollista toteutusta kuluvana vuonna, on rakennuttajalla oikeus keskeyttää ilman korvausvelvollisuutta hankintamenettelyprosessi kokonaan tai vaihtoehtoisesti sopia edullisimman hyväksyttävän tarjouksen antajan kanssa hankkeen

myöhemmästä aloitusajankohdasta.

 

Urakkatarjoukseen sisältyy indeksiehto, jonka perusteella rakentamisen aikana tapahtuvat kustannusmuutokset laskentaan ja huomioidaan lopullisen hinnan yhteydessä.

 

Kustannukset:

Koko koulukeskushankinnan talousarviovaraukset ovat seuraavat TA 2022:

 • TA 2022

 • määräraha 8 350 000 €

 • TS 2023

 • suunnitelma 9 860 000 €

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy Gane Oy:n kokonaishintatarjouksen 79 900,00 € (ALV 0%) perustuen tarjouspyynnön mukaisuuteen ja hinnan kokonaistaloudellisuuteen.

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa tämän asian osalta.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa