Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 07.09.2022/Pykälä 63

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Koululautakunta

§ 63

07.09.2022

 

Kittilän kunnan perhepäivähoidon kustannuskorvaukset loppuvuodelle 2022

 

Koululk 07.09.2022 § 63

 

(Lisätietoja: varhaiskasvatuspäällikkö puh. 040 716 2084)

 

Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen perhepäivähoitajia koskevan liitteen 12/13 §:n mukaisesti vähintään kuitenkin Kuntaliiton kulloinkin voimassa olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan suosituksen mukaan.

 

Kuntaliiton suosituksessa mainittuja kustannuskorvauksia tarkistettaessa käytetään perusteena elintarvikekustannusten osalta kuluttajahintaindeksin ravintoryhmän alaindeksin muutosta ja muiden kustannusten osalta kuluttajahintaindeksin muutosta. Suositusta tarkistetaan kalenterivuosittain käyttäen laskennan perusteena viimeisimpiä tilastokeskuksen julkaisemia toteutuneita indeksejä.

 

Kuntaliitto suosittelee yleiskirjeellään 6/2022 (17.8.2022), että kunnallisessa perhepäivähoidossa tarkistetaan ajalla 1.7.-31.12.2022 omassa kodissaan työskenteleville perhepäivähoitajille seuraavien yksikköhintojen pohjalta laskettuja kustannuskorvauksia. Korvausten on tarkoitus kattaa hoidosta hoitajalle aiheutuvat todelliset kustannukset. Työnantaja voi halutessaan korottaa suosituksen mukaisia tasoja, mikäli se katsoo kustannuskorvauksen tason olevan riittämätön.Suluissa mainittu aiemmin annettu suositus.

alle kouluikäinen/ koululainen

aamiainen tai välipala tai iltapala, € 0,83 (0,76)/ 1,08 (0,99)

lounas tai päivällinen, € 1,97 (1,80)/ 2,56 (2,33)

muu kustannus, €/päivä 1.97 (1,88)/ 1,97 (1,88)

 

Muun kustannuksen osuus muussa kuin kokopäiväisessä hoidossa lasketaan suhteutettuna päivittäisen hoitoajan ajoittumiseen ja pituuteen.

 

Kittilässä on aikaisemmin päätetty korvata omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle Kuntaliiton suosituksen mukaiset kustannukset korotettuna 10 %:lla. Korotus perustuu siihen, että kustannuskorvaukset on laskettu valtakunnallisen hintatason mukaan, mutta on arvioitu, että Kittilässä hintataso on korkeampi kuin Etelä-Suomen taajamissa.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 26 § :n mukaan lautakunta päättää maksuista ja korvauksista kunnanhallituksen perusteiden ja tarkistusohjeiden pohjalta.

 

Kuntaliiton yleiskirje 18/2021 löytyy osoitteesta:

 

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2021/suomen-kuntaliiton-suositus-kunnallisen-perhepaivahoidon-kustannuskorvauksista

 

Sivistystoimenjohtaja:

 

Koululautakunta päättää, että

 

1. Kittilän kunta korvaa omassa kodissaan työskentelevälle perhepäivähoitajalle lapsen hoidosta aiheutuneita välittömiä kustannuksia korotettuna 10% kuntaliiton suosituksesta seuraavasti:

 

alle kouluikäinen/ koululainen

- aamiainen tai välipala tai iltapala,€ 0,91 / 1,19

- lounas tai päivällinen,€ 2,17 / 2,82

- muu kustannus,€/ päivä 2,17 / 2,17

2. Muun kustannuksen osuus muussa kuin kokopäiväisessä hoidossa lasketaan suhteutettuna päivittäisen hoitoajan ajoittumiseen ja pituuteen.

 

3. Edellä mainittuja yksikköhintoja käytetään myös kolmiperhepäivähoidossa ruokailusta ja toimintamenoista vastaavalle perheelle kaikista lapsista silloin, kun kaikki lapset eivät ole saman perheen lapsia.

 

Päätös:

Päätetään esityksen mukaan.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa