Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 49

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tarkastuslautakunta

§ 20

07.04.2022

Tarkastuslautakunta

§ 25

02.06.2022

Kunnanvaltuusto

§ 49

20.06.2022

 

Vuoden 2021 arviointikertomus

 

36/02.06.01/2022

 

Tarklk 07.04.2022 § 20

 

 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

 

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

 

Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

 

Esityslistan oheismateriaalina on alustava arviointikertomusluonnos, joka toimitetaan lautakunnan jäsenille ennen kokousta. Tarkoituksena on, että lautakunta ko. materiaalin, tilinpäätöksen ja muun saamansa materiaalin perusteella evästää arviointikertomuksen valmistelussa.

 

Ehdotus:

Käydyn keskustelun jälkeen lautakunta antaa ohjeita arviointikertomuksen laatimiseksi.

Päätös:

Käytiin alustavasti läpi arviointikertomusluonnos.

__________

 

Tarklk 02.06.2022 § 25

 

 

Päivitetty arviointikertomusluonnos on toimitettu lautakunnan jäsenille etukäteen.

 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta viimeistelee ja allekirjoittaa arviointikertomuksen ja päättää esittää kunnanvaltuustolle, että

  • valtuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi,

  • valtuusto saattaa arviointikertomuksen kunnanhallituksen tiedoksi toimenpiteitä varten,

  • valtuusto velvoittaa kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet kertomuksen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä.

 

 

 

 

Päätös:

Hyväksyttiin.

__________

 

Kvalt 20.06.2022 § 49

 

Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen.

 

Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Outi Marttila esitteli arviointikertomusta.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa