Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 04.05.2022/Pykälä 82

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 82

04.05.2022

 

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös, Suvilan sora-alue, Maansiirto Jorma Vainio Oy

 

78/11.01.00/2022

 

RakYmplk 04.05.2022 § 82

 

(Lisätietoja ympäristötarkastaja p. 040 636 0512)

 

Maansiirto Jorma Vainio Oy on hakenut maa-aines- ja ympäristölupaa maa-ainesten ottoon ja murskaamiseen Kittilän Alakylässä, tilalla Suvila (RN:o 261-401-162-23). Alue sijoittuu n. 35 km päähän etelään Kittilän kirkonkylästä. Alue sijaitsee n. 2,5 km Alakylästä etelään, kantatieltä 79 itään kääntyvän soratien päässä uudella soranottoalueella.

 

Maansiirto Jorma Vainio Oy on hakenut lupaa maa-ainesten ottoon ja murskaukseen. Ottoalueen pinta-ala on 5,2 ha. Alin esitetty ottotaso on + 185,00 (N2000). Lupaa haetaan 0-7 m syvyiselle yhteensä 100 000 m3 otolle 10 vuoden ajalle.

 

Ottoalueen välittömässä läheisyydessä ei ole vakituista eikä loma-asutusta. Lähin vakituinen asuinrakennus sijaitsee noin 1,7 km länteen. Ottoalue on metsätaloudelle tyypillistä kangasmetsää ja rajautuu itä- ja länsireunoistaan ojitettuun suohon. Alue ei sijaitse pohjavesialueella tai maisemallisesti arvokkaalla alueella. Lähimpään vesistöön Lantikkalampeen on matkaa n. 850 metriä. Lähin suojelualue on yli 2 km etäisyydellä sijaitseva Ounasjoki SAC (FI1301318). Alueen läheisyydessä ei ole muinaismuistokohteita.

 

Pohjaveden pinnan kartoitusta alueella ei ole tehty, mutta läheisen ojaston vedenpinnan ja suon pinnan tason perusteella on arvioitu pohjaveden pinnan olevan noin tasossa + 183,50 (N2000). Tarkempaa pohjaveden pintatietoa saadaan ennen ottamistoimintaa asennettavasta pohjavesiputkesta.

 

Päätösliitteessä on annettu määräyksiä mm. suurimmista sallituista vuotuisista otto- ja murskausmääristä, jätteistä, melusta, ilmanpäästöistä, poltto- ja voiteluaineiden käytöstä, toiminnasta häiriötilanteissa, pohjavesipinnan tarkkailusta ja toiminnan tarkkailun raportointivelvollisuudesta.

 

Ympäristösihteeri:

Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Suvilan sora-alueen ympäristö- ja maa-ainesluvan sekä YSL § 199 ja MAL § 21 mukaisen toiminnan aloittamisoikeuden ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta Maansiirto Jorma Vainio Oy:lle päätösliitteen mukaisesti.

 

YSL § 199 ja MAL § 21 mukaisen aloittamisoikeuden vakuudeksi esitetään 2 500 euroa. Vakuus asetetaan mahdollisten haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamiseksi lupapäätöksen kumoamisen tai muuttamisen varalta.

 

Maa-aineslain 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamisen vakuudeksi esitetään Kittilän kunnanhallituksen 3.12.2021 § 531 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti

24 620 euroa.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa