Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 04.05.2022/Pykälä 83

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 83

04.05.2022

 

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös, Soralan sora-alue, Maansiirto Jorma Vainio Oy

 

85/11.01.00/2022

 

RakYmplk 04.05.2022 § 83

 

(Lisätietoja ympäristötarkastaja p. 040 636 0512)

 

Kittilän kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta on vastaanottanut maa-aineslain (555/1981) 4 §:n ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen yhteislupahakemuksen maa-ainesten ottoon ja murskaamiseen Pöntsössä, tilalla Sorala IV (RN:o 261-409-14-34-M601). Alue sijaitsee n. 40 km päässä Kittilän kirkonkylästä Muonion suuntaan maantie 79 varrelta kääntyvän soratien päässä. Alueella ei ole ollut aikaisemmin ottotoimintaa.

 

Maansiirto Jorma Vainio Oy on hakenut lupaa maa-ainesten ottoon ja murskaukseen. Ottoalueen pinta-ala on 3,52 ha. Alin esitetty ottotaso on + 267,31 (N2000). Lupaa haetaan 0-3 m syvyiselle, yhteensä 120 000 m3 otolle 10 vuoden ajalle.

 

Ottoalueen välittömässä läheisyydessä ei ole vakituista eikä loma-asutusta. Lähin vakituinen asuinrakennus sijaitsee 2,3 km päässä. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella ja sen läheisyydessä ei ole muinaismuistokohteita. Lähin suojelualue "Ylläs-Aakenus SAC" (FI1300618) sijaitsee n. 3,4 km länteen toiminta-alueelta. Lähin vesimuodostuma on noin 100 m etelään sijaitseva Kulkujoki. Pohjaveden pinnan havainnoimiseen asennetaan pohjaveden havaintoputki, josta esitetty ottotaso tarkistetaan ennen toiminnan aloittamista aloitustarkastuksessa.

 

Päätösliitteessä on annettu määräyksiä mm. suurimmista sallituista vuotuisista otto- ja murskausmääristä, jätteistä, melusta, ilmanpäästöistä, poltto- ja voiteluaineiden käytöstä, toiminnasta häiriötilanteissa, pohjavesipinnan tarkkailusta ja toiminnan tarkkailun raportointivelvollisuudesta.

 

Ympäristösihteeri:

Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Soralan sora-alueen ympäristö- ja maa-ainesluvan sekä YSL § 199 ja MAL § 21 mukaisen toiminnan aloittamisoikeuden ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta Maansiirto Jorma Vainio Oy:lle päätösliitteen mukaisesti.

 

YSL § 199 ja MAL § 21 mukaisen aloittamisoikeuden vakuudeksi esitetään 1 300 euroa. Vakuus asetetaan mahdollisten haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamiseksi lupapäätöksen kumoamisen tai muuttamisen varalta.

 

Maa-aineslain 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamisen vakuudeksi esitetään Kittilän kunnanhallituksen 3.12.2021 § 531 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti

12 668 euroa.

 

 

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa