Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 05.04.2022/Pykälä 62

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 62

05.04.2022

 

Kittilän kunnan ympärsitönsuojeluviranomaisen lausunto jätehuoltomääräysluonnoksesta

 

86/11.03.02/2022

 

RakYmplk 05.04.2022 § 62

 

(Lisätietoja ympäristötarkastaja p. 040 636 0512)

 

Lapin Jätehuolto kuntaryhmä pyytää lausuntoa kunnallisten jätehuoltomääräysten päivittämisestä 25.4.2022 mennessä. Ehdotus jätehuoltomääräysten päivittämiseksi on nähtävillä kuntien sekä kuntayhtymän verkkosivuilla.

 

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä on valmistellut ja asettanut jätelain 92 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville jätehuoltomääräysten luonnoksen. Jätehuoltomääräysten luonnos on nähtävillä 17.3. - 25.4.2022 välisen ajan. Jätehuoltomääräykset koskevat kuntayhtymän toiminta-aluetta, johon kuuluvat Enontekiö, Inari, Kittilä, Kemijärvi, Muonio, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski ja Sodankylä.

 

Jätehuoltomääräyksiä on tarkistettava jätelakiin tehtyjen muutosten, erityisesti EU:n asettamien keräystavoitteiden myötä. Jätelaki velvoittaa erilliskeräämään ja kierrättämään jätteitä nykyistä tehokkaammin.

 

Jätehuoltomääräyksiin esitetään lisättäväksi uudet erilliskeräysvelvoitteet taajamissa sijaitseville vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöille sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöille. Erilliskeräysvelvoitteet astuisivat voimaan vaiheittain kuntayhtymän eri kunnissa. Muutosten myötä kierrätysmahdollisuudet paranevat huomattavasti.

 

Pakkausjätteiden eli pienmetallin, lasi-, kartonki- ja muovipakkausten erilliskeräys alkaisi Kittilässä ja Inarissa 1.10.2023 ja laajenisi Kemijärvelle ja Sodankylään vuotta myöhemmin eli 1.10.2024. Siirtymäajoilla annettaan taloyhtiöille riittävästi aikaa varautua jätehuoltojärjestelyiden muutoksiin ja astiahankintoihin kiinteistöllä. Jäteasetuksen velvoitteiden vaiheittaisella toimeenpanolla varmistetaan jätteenkuljetusten logistiikan toimivuus ja kustannustehokkuus sekä ympäristöystävällisyys.

 

Pakkausjätteen kiinteistökohtaista erilliskeräystä ei tultaisi tässä vaiheessa järjestämään kuntayhtymän kunnista Enontekiöllä, Muoniossa, Sallassa, Savukoskella eikä Pelkosenniemellä. Näissä kunnissa jätelain mahdollistama poikkeaminen erilliskeräysvelvoitteesta on perusteltua, kun otetaan huomioon alueen väestötiheys, syntyvän jätteen määrä sekä erilliskeräyksen järjestämisestä aiheutuvat ympäristövaikutukset ja kustannukset. Poikkeamisen perusteita tulee tarkastella viiden vuoden kuluessa uudelleen. Näillä alueilla pakkausjätteen keräys toteutetaan alueellisena keräyksenä ekopisteillä.

 

Biojätteen erilliskeräyksen aloittaminen tapahtuu kuntayhtymän erikseen ilmoittaman aikataulun mukaisesti. Tämä on katsottu tarpeelliseksi, sillä biojätteen erilliskeräys on kokonaisuudessaan kuntayhtymän palveluissa uusi toiminto ja lähin biojätteen käsittelylaitos sijaitsee Oulussa. Keräys- ja kuljetuskustannuksia selvitetään parhaillaan.

 

Jätehuoltomääräyksiä on päivitetty myös määräysten soveltamisesta saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella. Lisäksi jätehuoltomääräysten päivittämiseen perustettiin työryhmä ja Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen viranhaltijat ovat osallistuneet työryhmän kokouksiin 18.1., 3.2. ja 23.2.2022. Työryhmän kokouksissa on keskusteltu jätehuoltomääräysten sisällöstä ja osallistuttu uusien jätehuoltomääräysten valmisteluun. Kittilän kunnan ympäristösihteeri ja ympäristötarkastaja ovat kokouksissa nostaneet esille kuntalaisilta saatuja palautteita jätehuollosta ja jätehuoltomääräyksistä sekä pyrkineet tuomaan esille Kittilän kunnalle merkittäviä jätehuoltomääräyksiin liittyviä asioita.

 

Ympäristösihteeri:

Uusien jätehuoltomääräysten keskeisimpiä muutoksia ovat erilliskeräysvelvoitteesta johtuvat muutokset jätehuollon järjestämisessä kunnan alueella niin kiinteistöjen kuin jätehuollon kuntayhtymänkin osalta. Erilliskeräysvelvoitteen jätejakeista erityisesti biojätteen keräyksen järjestäminen on Lapin alueella edelleen haastavaa, sillä tällä hetkellä biojätteen lähin vastaanottopaikka sijaitsee Oulussa. Biojätteen keräyksen järjestämisen kustannuksista kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä tehdään lisäselvityksiä, joiden perusteella arvioidaan keräyksen järjestämisestä syntyvien kustannuksien kohtuullisuutta niin kiinteistöille kuin kunnalliselle jätehuollolle. Keräykselle ja biokaasulaitokselle kuljettamiselle vaihtoehtoinen biojätteen käsittelytapa on kompostointi, jota voidaan toteuttaa kiinteistökohtaisesti. Työryhmän kokouksissa suunniteltiinkin uusia kompostointiin liittyviä reunaehtoja sekä määräyksiä.

 

Ennen kustannusten kartoittamista biojätteen erilliskeräyksen järjestämisen osalta, ei ole järkevää tehdä asiaan liittyviä päätöksiä. On kuitenkin huomattava, että jätelain muutosten myötä siirtymä erilliskeräykseen on tehtävä lakimuutoksen vuoksi ennemmin tai myöhemmin. Lapin alueelle mahdollisesti rakennettavasta biokaasulaitoksesta on tehty erilaisia selvityksiä, mutta päätöstä tai varmuutta laitoksen perustamisesta ei vielä ole. Mikäli biojätettä vastaanotettaisiin lähempänä keräilyaluetta, voisivat erityisesti kuljetuksen kustannukset madaltua tulevaisuudessa. Biojätteen kiinteistökohtaisen erilliskeräyksen aloittaminen kunnan alueella saattaa olla kustannuksiltaan kohtuutonta ensimmäisinä keräilyvuosina, mutta tieto mahdolliselle uudelle biokaasulaitokselle saatavasta raaka-ainemäärästä tarkentuisi ja saattaisi edistää perustamishanketta.

 

 

Päätös:

Ympäristösihteerin poissa ollessa esittelijänä toimi ympäristötarkastaja.

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa