Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 05.04.2022/Pykälä 59

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 59

05.04.2022

 

Kuuselän kallioalueen maa-aines- ja ympäristölupapäätös, Napapiirin Kuljetus Oy

 

129/11.01.00/2021

 

RakYmplk 05.04.2022 § 59

 

(Lisätietoja ympäristötarkastaja 040 636 0512)

 

Kittilän kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta on vastaanottanut maa-aineslain (555/1981) 4 §:n ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen yhteislupahakemuksen kallion louhintaan ja murskaamiseen Kuusselässä, tilalla Kittilän valtionmaa III (RN:o 261-893-12-1). Kuusselkä sijaitsee Kittilässä Aakenuksentien varrella, noin 7,5 km kunnan keskustataajamasta. Alueella on ollut aikaisemmin ottotoimintaa sekä kallioaineksen louhintaa.

 

Napapiirin Kuljetus Oy on hakenut lupaa kallion louhimiseen ja kalliolouheen jatkojalostamiseen. Ottoalueen pinta-ala on 9,65 ha ja varastoalueiden pinta-ala yhteensä 6,2 ha. Lupaa haetaan 1-17 m syvyiselle yhteensä 500 000 m3 otolle 10 vuoden ajalle.

 

Päätösliitteessä on annettu määräyksiä mm. suurimmista sallituista vuotuisista otto- ja murskausmääristä, jätteistä, melusta, ilmanpäästöistä, poltto- ja voiteluaineiden käytöstä, toiminnasta häiriötilanteissa, louhoksen tyhjennysvesien tarkkailusta, pohjavesien tarkkailusta ja toiminnan tarkkailun raportointivelvollisuudesta.

 

Ympäristösihteeri:

Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Kuusselän kallioalueen ympäristö- ja maa-ainesluvan sekä YSL § 199 ja MAL § 21 mukaisen toiminnan aloittamisoikeuden ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta Napapiirin Kuljetus Oy:lle päätösliitteen mukaisesti.

 

YSL § 199 ja MAL § 21 mukaisen aloittamisoikeuden vakuudeksi esitetään 10 000 euroa. Vakuus asetetaan mahdollisten haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamiseksi lupapäätöksen kumoamisen tai muuttamisen varalta.

 

Maa-aineslain 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorit-tamisen vakuudeksi esitetään Kittilän kunnanhallituksen 29.10.2019 § 305 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti 65 365 euroa.

 

 

Päätös:

Ympäristösihteerin poissa ollessa esittelijänä toimi ympäristötarkastaja.

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa