Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 05.04.2022/Pykälä 60

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 60

05.04.2022

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto maa-ainesluvasta tehdyn valituksen johdosta, Nilimaa

 

239/10.03.00/2021

 

RakYmplk 05.04.2022 § 60

 

(Lisätietoja ympäristötarkastaja p. 040 636 0512)

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää antamaan lausunnon maanomistajan valituksesta maa-aineslupaa koskevassa asiassa, jossa Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunta on tehnyt hylkäävän päätöksen (RakYmplk 13.01.2022 § 8).

 

Maanomistajan valituksen mukaan rakennus- ja ympäristölautakunta on päätöksellään hylännyt hakemuksen viitaten maa-aineslain 3 §:n ja ympäristönsuojelulain 17 §:n säännöksiin sekä Ympäristöministeriön oppaan ohjeisiin. Valittajan mukaan viittaamalla pelkästään näihin pykäliin ja oppaaseen rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä ei ole käynyt ilmi, minkä konkreettisen syyn tai syiden nojalla lupahakemus on hylätty. Päätös ei myöskään täytä niitä vaatimuksia, joita hallintopäätökseltä edellytetään. Valittajan mukaan maa-ainesluvan epääminen ei ole harkintakysymys, vaan lupa on MAL 6 §:n mukaan myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa MAL 3 §:n rajoitusten kanssa.

 

Lautakunnan päätös koostuu esittely- ja ratkaisuosasta. Esittelyosassa on selvitetty hakemuksen sisältö, hakemuksen kohteena olevasta alueesta saatu selvitys sekä asian käsittely lautakunnassa. Ratkaisuosa sisältää kielteisen luparatkaisun. Lupaviranomainen on päätöstä tehtäessä katsonut, että päätös sisältää valtioneuvoston asetuksen maa-ainesten ottamisesta (926/2005) § 6 sekä hallintolain (434/2003) 7. luvussa § 44 mukaiset kirjallisen päätöksen sisällölliset vaatimukset, ottaen huomioon, ettei hylkäävässä lupapäätöksessä voida esittää Vna maa-ainesten ottamisesta (926/2005) § 6 ensimmäisen momentin kohtien 4-7 mukaisia tietoja. Asia on ratkaistu esittelijän ehdotuksen mukaisesti. Näin ollen päätöksen perustelut sisältyvät esittelyosaan. Vaikka ratkaisuosaan ei olekaan erikseen kirjoitettu perusteluja, päätös täyttää hallintolain asettamat vaatimukset päätöksen perustelemiselle.

 

Lausunto liitteineen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle sisältäen selostuksen asiasta, vastauksen valittajan esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sekä pyydetyt selvitykset ovat erillisenä liitteenä.

Ympäristösihteeri:

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen lausuu asiasta liitteen mukaisesti.

 

Ympäristönsuojeluviranomainen pitää maanomistajan valitusta aiheettomana ja katsoo, että päätös tulee pysyttää voimassa eikä katso tarpeelliseksi korvata valittajan oikeudenkäyntikuluja.

 

 

 

Päätös:

Ympäristösihteerin poissa ollessa esittelijänä toimi ympäristötarkastaja.

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa