Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 05.04.2022/Pykälä 74

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 74

05.04.2022

 

Suunnitttelutarveratkaisu 22-0073-SUU

 

90/10.03.00/2022

 

RakYmplk 05.04.2022 § 74

 

 

 

 

( lisätietoja rakennustarkastaja p. 0400396074 )

* *

Könkään kylään tilalle Vaaralanhovi Rno * * * haetaan lupaa saada rakentaa 142 m²:n suuruinen yksikerroksinen omakotitalo ja kaksi talousrakennusta, kerrosala yhteensä 154 m²:n. Tilan koko on noin 2,9 hehtaaria ja se sijaitsee noin 1500 metriä Inarintien risteyksestä Tepaston suuntaan tien vasemmalla puolella. Hakemus on tullut vireille 12.2.2022.

 

 

 

Könkään kylän alueella on rakentamispaineita ja niiden myötä alueen maankäyttö vaatii normaalia laajempaa lupaharkintaa. Alue on MRL 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta ja vaatii MRL 137 § 1 momentin perusteella erityisiä edellytyksiä rakennusluvalle (erillinen suunnittelutarveratkaisu).

 

 

Hakemuksen johdosta on hakija kuullut tiloja Salomaa Rno * * *, Tervas Rno * * *, Villa Tasala Rno * * * * Putaanniemi Rno * * * ja rakennusvalvontaviranomainen on kuullut tilaa Kissankäpälä Rno * * *.

 

 

Muistutuksia ei ole jätetty.

 

 

 

Rakennustarkastaja:

 

Levin osayleiskaavassa rakennushanke sijoittuu AP - alueelle eli pientalovaltaiselle asuntoalueelle. Vesihuolto ja viemäröinti on suunniteltu kiinteistökohtaiseksi. Rakennuspaikka täyttää pinta - alaltaan ja muilta ominaisuuksiltaan haja - asutusalueen rakennuspaikkaa koskevat vaatimukset (MRL 116 § 2 mom.).

 

 

Alueella on pysyvää asutusta, joten suunniteltu rakennushanke ei poikkea laajuudeltaan tai käyttötarkoitukseltaan lähiympäristöstä.

 

Suunniteltu rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentamisesta ei aiheudu haitallista yhdyskuntakehitystä. Tilalle on tieyhteys olemassa olevan Ounasjoentien tieliittymän ja rasitetieoikeuden kautta. Vesihuolto ja viemäröinti on suunniteltu kiinteistökohtaiseksi.

 

 

 

Esitän, että lautakunta myöntää haetun suunnittelutarveratkaisun. Perusteluina esitykselle on, ettei suunniteltu hanke aiheuta haittaa mahdolliselle kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä johda merkittävään rakentamiseen. Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella täyttyvät.

 

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 16 §, MRL 137 §

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa