Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 10.05.2022/Pykälä 166

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 166

10.05.2022

 

Lausunto KG Finland Exploration Oy:n malminetsintälupahakemuksesta, Silaskaira, ML2021:0079

 

2/10.01.01/2020

 

Khall 10.05.2022 § 166

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581 1889)

 

KG Finland Exploration Oy on jättänyt Tukesille Kittilän kunnan alueelle, Kuivasalmen paliskunnan erityiselle poronhoitoalueelle kohdistuvan hakemuksen koskien Silaskaira - nimistä malminetsintälupa-aluetta. Lausunto on pyydetty antamaan Tukesille 27.5.2022 mennessä.

 

Malminetsintäalueen pinta-ala on 5435,48 ha.

 

Lupahakemuksen mukaan malminetsintälupahakemusalueella tai sn välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelukohteita. Alueesta länteen, lähimmillään noin 600 metrin päässä lupahakemusalueesta sijaitsee luonnonsuojelukohteet: Siukatanjärvien aarnialue, Siukatanjärvien soidensuojelualue ja Siukatanjärvet.

 

Yhtiö etsii alueelta kultaa. Tutkimusmenetelmiä ovat tutkimusaineiston tulkinta, geofysikaaliset mittaukset, kallio- ja maaperänäytteenotto, pohjamoreeninäytteenotto, timanttikairaus ja sekä tutkimusojien ja - monttujen kaivaminen, niiden kartoitus sekä näytteenotto.

 

Lupahakemuksen mukaan tutkimusvälineinä ovat tela-alusteinen näytteenottovaunu, mönkijä/moottorikelkka, henkilö-/maastoajoneuvo, kaivinkone, geofysikaaliset mittalaitteet ja timanttisaha/-pora.

 

Hakemuksen mukaan suunniteltu malminetsintätyö ei aiheuta haittaa alueen luonnonarvoille. Näytteenottopaikat ilmoitetaan kartalla ennen työnaloittamista paikalliselle ELY-keskukselle, jolloin vielä varmistetaan, ettei ko. paikalla tai sen välittömässä läheisyydessä ole suojeltuja eläin- ja kasvilajeja. Hakija on tietoinen lintujenpesimärauhoituksista, puskurivyöhykkeistä ja pesimäpuiden rauhoituksista. hakija on myös tietoinen suojeltujen kasvilajien rajoituksista. Lähin pohjavesialue sijaitsee yli 4 km:n päässä haetusta lupa-alueesta etelään. Hakemuksen mukaan suunniteltu malminetsintä ei aiheuta merkittävää vahinkoa maa- ja kallioperään. Suunniteltu malminetsintä ei aiheuta sellaista melua tai muuta häiriötä, että siitä aiheutuisi häiriöitä ihmisille.

 

Hakemuksen mukaan malminetsintätoiminnan lopettamisen jälkeen yhtiö huolehtii alueen kunnostamisesta ja siistimisestä sekä saattaa alueen mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan heti kairaustöiden jälkeen. Yhtiö korvaa mahdolliset malminetsintätyön yhteydessä syntyvät puusto- ja maastovahingot täysimääräisesti maanomistajille sopimukset tai paikallisen Metsänhoitoyhdistyksen arvion perusteella.

Kartta malminetsintälupa-alueesta esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä, asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan KG Finland Exploration Oy:n lupahakemuksesta koskien Silaskaira - nimistä malminetsintälupa-aluetta ilmoittaa seuraavaa:

 

Lupahakemus ei kohdistu Kittilän kunnan asema- eikä yleiskaava-alueille. Siten kaavoituksen kannalta hakemuksen johdosta ei ole huomautettavaa.

Alueeseen kohdistuu maastoliikennelain mukainen moottorikelkkareitti. Malminetsintä ei saa aiheuttaa haittaa moottorikelkkareitin käytölle.

Malminetsinnästä ei saa olla haittaa paikalliselle asutukselle eikä alueen poronhoidolle.

Muilta osin Kittilän kunnalla ei ole hakemuksesta huomautettavaa.

 

Päätös:

Akseli Erkkilä poistui asiaa käsiteltäessä esteellisenä.

 

Pirkko Jauhojärvi esitti lisättäväksi kunnanjohtajan esitykseen, että luvassa edellytetään ennakkoon paliskunnalta kysyttyä lupaa työskennellä alueella, jotta poronhoitotyölle mahdollisesti aiheutuva haitta tulisi selvitettäväksi aina ennen töiden aloitusta.

 

Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin lisättynä Pirkko Jauhojärven esityksellä.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa