Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 10.05.2022/Pykälä 165

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 165

10.05.2022

 

Kittilän Riistanhoitoyhdistys ry:n avustusanomus Palovaaran ampumaradan ympäristölupaprosessiin

 

250/02.02/2021, 31/02.02/2022

 

Khall 10.05.2022 § 165

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 040 745 9830)

 

Kittilän Riistanhoitoyhdistys ry hakee kirjaamoon saapuneella hakemuksellaan Kittilän kunnalta 20.000 euron avustusta Palovaaran ampumaradan ympäristöluvan suunnittelukustannuksiin, ympäristöluvan vaatimiin tutkimuksiin ja lupaprosessin läpiviemiseen.

 

Anomuksen mukaan ammunta ja metsästys ovat Kittilässä hyvin suosittu harrastus ja jäseniä oli 2053 vuoden 2021 lopussa. Palovaaran ampumarataa tarvitaan, jotta ammuntaa harrastavilla on mahdollisuus ampua ja kehittää taitojaan valvotuissa, turvallisissa ja tarkoituksenmukaisissa olosuhteissa.

 

Riistanhoitoyhdistyksen ampumaradalle on haettu ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa ja hakemus on jätetty kuntaan 2.10.2014. Yhdistykselle on tullut 2017 ympäristölupahakemuksen täydennyspyyntö Kittilän kunnan ympäristövalvontaviranomaiselta, mutta tämän jälkeen lupaprosessi ei ole edennyt mihinkään. Kunnan ympäristöviranomainen on 10.1.2022 ollut yhteydessä yhdistykseen ja kysynyt tilanteesta. Keskeinen viesti on se, että ampumarata vaatii toimiakseen ympäristöluvan.

 

Ympäristölupaprosessin arvioidut kustannukset ovat:

- melu, haitta-aine, pohjavesiputket, pohja-ja pintavesiselvitykset sekä BAT-selvitys n. 14.000 euroa

- lupakuvien laadinta n. 3.000 euroa

- ympäristölupaprosessi Kittilän kunnassa n. 2.000 euroa

- ampumarata-alueen ohjeiden ja opasteiden laadinta 1.000 euroa.

 

Kittilän Riistanhoitoyhdistyksen anomus oheismateriaalina.

 

Kunnan talousarvioon 2022 ei ole varattu määrärahaa tähän asiaan liittyen. Muun toiminnan kustannuspaikalla on jäljellä 14.607 euroa yhdistyksille varattua ennalta kohdistamatonta määrärahaa.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

- myöntää Kittilän Riistanhoitoyhdistys ry:lle tämän vuoden talousarviosta 6 500 euron avustuksen Palovaaran ampumaradan ympäristöluvan suunnittelukustannuksiin, ympäristöluvan vaatimiin tutkimuksiin ja lupaprosessin läpiviemiseen. Avustus kirjataan muun toiminnan kustannuspaikalle (30 105).

 

- varata vuoden 2023 talousarvioesitykseensä 7 000 ja vuoden 2024 talousarvioon 6 500 euron määrärahan myönnettäväksi Riistanhoitoyhdistys ry:lle ympäristöluvan vaatimiin tutkimuksiin ja lupaprosessin läpiviemiseen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa