Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 09.02.2022/Pykälä 17

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 17

09.02.2022

 

Toiminnan keskeyttämisen lopettaminen / Ruoppajärven sora-alue, Destia Oy

 

309/10.03.00/2019

 

RakYmplk 09.02.2022 § 17

 

Kittilän kunnan ympäristötarkastaja määräsi 12.11.2021 tilan Ruoppajärven sora-alue (RN:o 261-409-14-23) alueella harjoitetun toiminnan keskeytettäväksi toistaiseksi maa-aineslain 15 §:n ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 182 §:n nojalla. Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta 17.11.2021 § 165 pysytti toiminnan keskeyttämispäätöksen voimassa ja määräsi maa-aineslain 15 §:n nojalla maa-aineslain mukaiset toiminnot keskeytettäväksi, kunnes määrätyt korjaavat toimenpiteet on suoritettu.

 

Kittilän kunnan ympäristövalvonta kävi seuraamassa alueella suoritettuja maaperätutkimuksia 13.12.2021. Toiminnanharjoittaja ilmoitti sähköpostitse Kittilän kunnan ympäristövalvontaan tutkittavaksi määrättyjen pohjavesimääritysten sekä maaperänäytteenoton tulokset (Liite 1-3). Tulosten perusteella sekä maaperää että pohjavettä on pilaantunut toiminnan seurauksena.

 

Kittilän kunnan ympäristövalvonta on ollut asiasta yhteydessä Lapin ELY-keskuksen PIMA-asioista vastaavaan ylitarkastajaan, joka määrää maaperänpuhdistuksesta sekä neuvoo ja valvoo toiminnanharjoittajaa jatkotoimissa PIMA-alueiden puhdistukseen liittyen.

 

Keskusteluissa toiminnanharjoittajan sekä ELY-keskuksen ylitarkastajan kanssa, on tullut ilmi tarve tehdä alueelta kattavampi maaperätutkimus ja puhdistustarpeenarvio. Alueella olevat varastokasat tulisi poistaa alueelta ennen kattavampaa tutkimusta, jolloin keskeyttäminen tulisi lopettaa kasojen poistamisen laillisuuden varmistamiseksi.

 

Ympäristösihteeri:

Esitän, että maa-ainesten oton keskeyttäminen ja alueen toimenpidekielto (RakYmplk 17.11.2021 § 165) päättyy kiinteistöllä Ruoppajärven sora-alue (RN:o 261-409-14-23) keskeyttämisen lopetuspäätöksen 9.2.2022 jälkeen. Toiminnan saa aloittaa muutoksenhausta huolimatta.

 

Keskeytyspäätöksen mukaiset velvoitteet maaperän puhdistussuunnitelman sekä tankkausta, polttoaineiden varastointia ja työkoneiden pysäköintiä koskevan selvityksen toimittamisesta pysyvät edelleen voimassa. Selvitys tankkauksesta, polttoaineiden varastoinnista ja työkoneiden pysäköinnistä tulee toimittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toimenpiteiden jatkamista. Maaperän puhdistussuunnitelma tulee toimittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle 29.4.2022 mennessä.

 

Päätös:

Ympäristösihteerin esitys hyväksyttiin.

________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa