Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.03.2022/Pykälä 112

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 112

29.03.2022

 

Kunnanhallituksen edustajan ja viranhaltijajäsenen nimeäminen työsuojelutoimikuntaan

 

272/00.00.01/2021

 

Khall 29.03.2022 § 112

 

(Lisätietoja: Henkilöstöpäällikkö, puh. 0405455793)

 

Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain mukaan työnantajalla on oltava työsuojelutoimikunta.

 

Kunnan yhteistoimintaelin voi myös toimia työsuojelutoimikuntana, ja monessa kunnassa on tämä malli käytössä. Sote-palveluiden siirryttyä 1.1.2023 ja kunnan henkilöstön pienentyessä kolmanneksella, olisi perusteltua harkita, että yhteistoimintaelin toimisi myös työsuojelutoimikunnan tehtävät.

 

Työsuojelutoimikunnan kokoonpanosta säädetään työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa §:ssä 39 (Työsuojelutoimikunnan valitseminen ja kokoonpano). Em. pykälän 1-3 mom.:

"Jollei työsuojelutoimikunnan jäsenmäärästä ja eri osapuolten edustuksesta muuta sovita, toimikunnan jäsenmäärä on neljä, kahdeksan tai kaksitoista sen mukaan kuin työpaikan laatu, laajuus ja muut olosuhteet edellyttävät. Jäsenistä neljännes edustaa työnantajaa sekä puolet sitä työntekijöiden tai toimihenkilöasemassa olevien työntekijöiden ryhmää, joka on näistä suurempi ja neljännes sitä ryhmää, joka on näistä pienempi.

 

Työnantaja nimeää työsuojelutoimikuntaan sellaisen edustajansa, jonka tehtäviin toimikunnassa käsiteltävien asioiden valmistelu kuuluu. Työsuojelutoimikunnan puheenjohtajana toimii työnantaja tai tämän edustaja taikka toimikunnan keskuudestaan valitsema henkilö. Työsuojelupäällikkö osallistuu toimikunnan kokouksiin silloinkin, kun hän ei ole sen jäsen.

 

Työsuojeluvaltuutetut ovat työsuojelutoimikunnan jäseniä. Työsuojelutoimikunnan työntekijöitä edustavat muut jäsenet valitaan vaalilla, jossa noudatetaan soveltuvin osin, mitä 30 §:ssä työsuojeluvaltuutettujen vaalista säädetään."

 

Työntekijät ovat järjestäneet vaalin, jolla työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut valitaan.Työsuojeluvaaleissa työntekijät ovat valinneet edustajansa työpaikan työsuojelun yhteistoimintaan.

 

Työsuojelutoimikunnassa on lisäksi kunnanhallituksen nimeämä jäsen ja viranhaltijajäsen.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää nimetä työsuojelutoimikuntaan kunnanhallituksen jäsenen.

Kunnanhallitus päättää nimetä viranhaltijajäseneksi perusturvajohtajan.

 

Kunnanhallitus päättää, että kunnassa selvitetään yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa yhteistoimintaelimen mahdollinen toimiminen myös työsuojelutoimikuntana vuoden 2023 alusta lukien, ja asia tuodaan valmistelun jälkeen kunnanhallitukselle.

 

Päätös:

Jäsen Marita Toivanen esitti Pekka Rajalaa kunnanhallituksen edustajaksi työsuojelutoimikuntaan.

 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita Pekka Rajalan kunnanhallituksen edustajaksi työsuojelutoimikuntaan.

 

Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa