Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.03.2022/Pykälä 113

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 113

29.03.2022

 

Otto-oikeuden käyttäminen lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin/Käsittely Khall 29.3.2021

 

156/00.02.01/2021, 332/10.02.03/2015

 

Khall 29.03.2022 § 113

 

(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Tuija Lång, puh. 040 672 4257)

 

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 37 §:n mukaan asian ottamisessa ylemmän toimielimen käsiteltäväksi noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain 92 § 1 momentissa tarkoittama otto-oikeus on myös lautakunnilla ja sen puheenjohtajalla lautakunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei asiaa ole otettu kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.

 

Asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, lautakunnanpuheenjohtaja tai toimialajohtaja/esittelijä.

 

Kunnan hallintosäännön 38 §:n mukaan kunnanhallituksella ei ole otto-oikeutta Revontuli-opiston jaoston päätöksiin. Otto-oikeutta ei myöskään ole niihin päätöksiin, jotka ovat kuntalain 92 §:ssä rajattu otto-oikeuden ulkopuolelle.

 

Hallintosäännön 39 §:n mukaan kunnanhallituksen jaoston ja kunnanhallituksen alaisen viranhaltijan on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

 

Lautakunnan jaoston ja lautakunnan alaisen viranhaltijan on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

 

22.3.2022 mennessä ovat valmistuneet seuraavat lautakuntien, jaostojen ja toimikuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset:

 

- rakennus- ja ympäristölautakunta 9.3.2022

- tekninen lautakunta 10.3.2022

- kunnanjohtajan ja toimialajohtajien viranhaltijapäätökset ajalta 9. - 22.3.2022

 

Oheismateriaali

- pöytäkirjat lautakuntien kokouksista

- päätösluettelo kunnanjohtajan ja toimialajohtajien viranhaltijapäätöksistä ajalta 9. - 22.3.2022

 

Kittilän kunnan voimassa olevan hallintosääntö 37 § määrittelee asian ottamisen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi ja todeta, ettei kunnanhallitus käytä tehtyjen päätösten osalta otto-oikeuttaan.

 

Päätös:

Jäsen Marita Toivanen esitti, että 'kunnanhallitus käyttää otto-oikeuttaan teknisen lautakunnan 10.3.2022 kokouksen pykälässä 35 "Veikasen (Levin teollisuusalueen) asemakaavaehdotus" ja palauttaa asian tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi ja uudelleen päätettäväksi. Kaavaluonnoksesta tulee poistaa loma-asuntojen korttelialueiksi osoitetut alueet (RA). Kyseinen alue teollisuusalueen ja erityisesti kunnan maa-ainesten ja lumen käsittelyalueen läheisyydessä ei sovellu loma-asuntojen rakentamiseen. Kyseinen maa-alue tulee kaavaluonnoksessa muuttaa sopivalta osin maa-ainesten ja lumen käsittelyalueeksi (EJ-1), teollisuuskortteliksi (TY) ja/tai lähivirkistysalueeksi (VL).'

 

Jäsen Paula Nevalainen kannatti Toivasen esitystä.

 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti käyttää otto-oikeutta teknisen lautakunnan päätökseen 10.3.2022 § 35 Marita Toivasen esityksen mukaisesti.

 

Muilta osin päätökset merkitään tiedoksi ja todetaan, ettei kunnanhallitus käytä tehtyjen päätösten osalta otto-oikeuttaan.

 

Kokous päättyi klo 15:38.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa