Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.02.2022/Pykälä 45

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 495

09.11.2021

Tekninen lautakunta

§ 14

27.01.2022

Kunnanhallitus

§ 45

15.02.2022

 

Valtuustoaloite - Suojatie/liikennejärjestelyt kantatielle 79

 

408/10.03.01/2021

 

Khall 09.11.2021 § 495

 

 

Valtuutettu Jukka Poti jätti valtuuston kokouksessa 11.10.2021 Kokoomuksen ja Vihreiden valtuustoryhmien puolesta seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:

 

"Aloite

Suojatie/liikennejärjestely kantatielle 79

 

Kätkän- alueella asuu enenevissä määrin lapsiperheitä, joiden lapset käyvät Sirkan ala-astetta. Matkaa koululle tulee esimerkiksi Kätkänharjusta hieman alle 2,5 km joka on koulukyydityksen raja. Ongelmaksi muodostuu kantatie 79:n ylitys kohdalla Kätkäntie - Muoniontie risteys. Mikäli tämä pieni lapsi valitsee suojatiellä varustetun reitin, matkaa karttuu 3,6 - 4,5km. Tämä matka alkaa olemaan jo meille aikuisillekin monesti turhan pitkä käveltäväksi/pyöräiltäväksi.

Ratkaisu ei voi olla koulukyyditys, koska näin toimiessamme alamme kaivamaan itsellemme kuoppaa kansanterveydellisessä näkökulmassa.

 

Suojatie palvelisi myös Sirkan kylän kokoajan kiihtyvää luontomatkailua taatessaan turvallisen tienylityksen myös matkailijoille. Lisäksi risteyksessä toimii matkailupalveluja tuottava yritys, jonka asiakkaat omalta osin rasittavat risteystä pääsääntöisesti talviaikaan.

 

Lisäksi haluan todeta, että kantatiellä 79 harva autoilija kunnioittaa/ noudattaa 60km/h nopeusrajoitusta mukaan lukien vilkas raskaan kaluston liikenne. (Tätä faktaa ei ole nopeusvalvonnalla todennettu.)

 

Teknisen toimen tulisi laatia ELY- keskukselle tien turvallisuuteen liittyvä korjausehdotus näiden asioiden pohjalta tai vaihtoehtoisesti siirtää aloite mahdollisimman pikaisesti eteenpäin. Aamut pimenevät ja tienpinnat liukastuvat."

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen toimen toimialan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Teknlk 27.01.2022 § 14

 

 

Kätkäntie ei ole turvallinen jalankulkijoille eikä pyöräilijöille johtuen tien huonoista näkymistä, eikä Kätkäntielle tule ohjata kevyttä liikennettä. Kätkäntie ei ole tarkoitettu kevyenliikenteen käyttöön vaan sitä tarkoitusta varten on Kätkän alueelta Levikeskukseen oma kevyenliikenteenväylä alkaen Kätkänrinne-kadun päästä Myllyjoentielle saakka. Myllyjoentieltä on edelleen mahdollisuus kevyenliikenteenväyliä pitkin kulkea esim. koululle useampaa reittiä pitkin. Myllyjoentien pohjoispäässä on kantatie 79:llä ylitystä varten rakennettu suojatiesaareke ja Levi keskustan kohdalla on kantatien alittava tunneli.

 

Kittilän kunta on Ely-keskuksen kanssa yhdessä laadituttanut Levi viitoitus- ja opastussuunnitelman joka on käsitelty kunnanhallituksessa 26.5.2016 §155. Suunnitelman päivitys on suositeltu tehtäväksi viiden vuoden välein. Päivityksen yhteydessä olisi tarpeellista tehdä erillinen kevyenliikenteen viitoitus ja opastussuunnitelma. Tässä yhteydessä olisi syytä myös Kätkän alueen jalankulkijat ja pyöräilijät ohjata turvallisesti kevyenliikenteenväylälle.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää aloitteen johdosta esittää kunnanhallitukselle, että se päättää ilmoittaa aloitteen tekijöille, että perusteita suojatiesaarekkeen rakentamiselle Kantatielle Kätkäntien liittymäkohtaan kevyenliikenteen kulkua varten ei ole. Seuraavassa Levin viitoitus- ja opastesuunnitelmassa laaditaan oma suunnitelma kevyenliikenteen tarpeita varten, suunnitelmassa huomioidaan Kätkän alueen jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden ohjaaminen kevyenliikenteenväylälle pois Kätkäntieltä.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 15.02.2022 § 45

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä edellä olevan esityksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen.


Kunnanhallitus esittää edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa