Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.02.2022/Pykälä 44

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 246

25.05.2021

Tekninen lautakunta

§ 13

27.01.2022

Kunnanhallitus

§ 44

15.02.2022

 

Valtuustoaloite koskien yksityisteiden hoitosopimusten päivittämistä ja kilpailuttamista

 

8/02.05.01/2019

 

Khall 25.05.2021 § 246

 

 

Varavaltuutettu Pirkko Jauhojärvi jätti valtuuston kokouksessa 26.4.2021 Keskustan valtuustoryhmän puolesta seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:

 

"Keskustan valtuustoryhmä esittää että yksityisteiden hoitosopimukset päivitetään niin, että kilometrikorvaus on progressiivinen.

 

Näin saadaan lyhyet ja pitkät tiet yhdenvertaisiksi.

 

Hoitosopimukset tulee kilpailuttaa kaikki erikseen. Näin saadaan paikalliset yrittäjät teiden hoitoon, tiet tulevat ajallaan hoidetuiksi."

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Teknlk 27.01.2022 § 13

 

 

(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)

 

Yksityisteiden avustusprosentti on vuosikymmeniä (vuoteen 2019 saakka) määräytynyt siten, että 0 km kohdalla avustusprosentti on 100%, 1 km kohdalla 80% ja 18 km kohdalla 60%. Välit 0 km - 1 km ja 1 km - 18 km on suoraviivaisesti interpoloitu.

 

Vuodesta 2020 lähtien avustusprosentti on ollut 100 % eli sama tien pituudesta riippumatta.

 

Kilometriperusteinen avustussumma on vuodesta 2006 lähtien kehittynyt seuraavasti:

 

- v.2006 540 €/km

- v.2007 563 €

- v.2008 590 €

- v.2009 590€

- v.2010 650 €

- v.2011 650 €

- v.2012 730 €

(v.2013 eteenpäin hakijan omavastuu -20%, joka huomioitu)

- v.2013 570 €

- v.2014 696 €

- v.2015 704 €

- v.2016 704 €

- v.2017 704 €

- v.2018 704 €

- v.2019 800 €

(v. 2020 ja eteenpäin ei omavastuuosuutta, avustus 100%)

 

- v.2020 1250 € vastaa vanhan järjestelmän 1679 €/km taksaa

- v.2021 1250 €

 

Vuonna 2020 käyttöönotetussa uudessa avustusmallissa poistui 20 % omavastuuosuus ja kilometriperusteinen prosenttiosuus eri pituisille teille.

 

Vuonna 2021 oli avustettavia yksityisteitä 42 kpl, avustusta maksettiin 138.034 €. Avustettavien yksityisteiden nettopituus (avustus 12 kk ajalta) oli 110,4 km. Mikäli sama avustussumma olisi maksettu aikaisemmin käytetyn laskevan prosentin mukaisesti olisi 1250 €/km taksalla käytetty 102.750 € joka vastaavasti jaettuna tasasuuruisella kilometritaksalla olisi 930 €/km.

 

Vastaavasti aikaisemmin käytössä olleella laskentamallilla olisi vuonna 2021 käytetyn avustuksen 138.000 €:n määrärahan käyttämisen kilometrin lähtötaksa ollut 1679 €/km. Tämä olisi toteutuessaan tarkoittanut seuraavaa:

 

- 0,5 km:n pituinen tie (nykyisin 625 €) olisi saanut 755 €

- 1 km:n pituinen tie (nykyisin 1.250 €) olisi saanut 1.343 €

- 2 km:n pituinen tie (nykyisin 2.500 €) olisi saanut 2.607 €

- 4 km:n pituinen tie (nykyisin 5.000 €) olisi saanut 5.057 €

- 8 km:n pituinen tie (nyk. 10.000 €) olisi saanut 9.481 €

 

Vertauksena Rovaniemen kaupungin rahallinen kunnossapitoavustus on ensimmäisen 4 km osalta 700 €/km ja sen jälkeen 500 €/km.

 

Keskimäärin lyhyempi tie tulee kalliimmaksi kunnossapitää kuin pitempi tie, tämä johtuu jo pelkästään työn valmistelusta (lähtömaksu) joka on tien pituudesta riippumaton. Kunnassa aikaisemmin käytetty järjestelmä oli oikeudenmukaisempi kuin nykyinen tasahinta vaikka erot eivät ole suuria.

 

Kunnassa oli v. 2019 hoitosopimuksen nojalla pidettäviä teitä 21 kpl, vuonna 2020 hoitosopimusteitä oli 9 kpl ja vuoden 2021 lopulla enää 6 kpl. Todennäköisesti nykyisillä avustusmäärillä hoitosopimustiet loppuvat.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää aloitteen johdosta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se päättää ottaa käyttöön vuodesta 2023 alkaen aikaisemmin käytössä olleen yksityisteiden avustusprosentin laskentajärjestelmän. Vuosittainen kunnossapitoavustus päätetään talousarviossa.

 

Päätös:

Puheenjohtaja Kai Jussila poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi, perusteena intressijääviys.

Varapuheenjohtaja Raili Fagerhom toimii puheenjohtajana tämän pykälän ajan.

 

Pöytäkirjantarkastajaksi Raili Fagerholmin tilalle tämän pykälän osalle valittiin Asko Jussila.

 

Raili Fagerholm esitti, että yksityistieavustusohjeita ei lähdetä muuttamaan vaan pysytään nykyisessä järjestelmässä. Perustettava työryhmä lähtee asiaa selvittämään. Asko Jussila kannatti esitystä.

 

Koska oli tehty käsittelyn pohjana olevasta esityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja teki seuraavaan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

 

Ne, jotka ovat käsittelyn pohjana olevan teknisen johtajan esityksen kannalla, äänestävät "jaa" ja ne, jotka ovat Raili Fagerholmin esityksen kannalla, äänestävät "ei".

 

Suoritetussa äänestyksessä "jaa"-ääniä annettiin neljä (4), "ei"-ääniä kaksi (2 ). Jaa ääniä antoivat Jauhojärvi, Marttila, Siitonen ja Niva. Ei ääniä antoivat Fagerholm ja Jussila A.

 

Äänin 4 - 2 teknisen johtajan esitys tuli päätökseksi.

 

Raili Fagerholm jätti eriävän mielipiteen perustuen esitykseensä.

 

__________

 

Khall 15.02.2022 § 44

 

Teknisen lautakunnan päätökseksi on tullut 27.1.2022:


"Lautakunta päättää aloitteen johdosta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se päättää ottaa käyttöön vuodesta 2023 alkaen aikaisemmin käytössä olleen yksityisteiden avustusprosentin laskentajärjestelmän. Vuosittainen kunnossapitoavustus päätetään talousarviossa."

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä edellä olevan esityksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen.
Kunnanhallitus esittää edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Kunnanhallituksen varajäsen Kai Jussila poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Jäsen Jouko Nikkinen, jonka varalta Jussila osallistui kokoukseen muiden pykälien osalta, saapui Teams-etäyhteyden kautta kokoukseen tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Jäsen Marita Toivanen esitti, että asia palautetaan valmisteluun. Toivanen esitti, että kevään 2022 yksityistieavustusten myöntämisen yhteydessä avustusta saaville ja hoitosopimusteille lähetetään kysely tämänhetkisestä avustusjärjestelmästä, jotta saadaan oikeaa tietoa asianosaisilta nykysysteemin toimivuudesta ja mahdollisista epäkohdista. Jos sitten palautteen perusteella on tarvetta muutoksille, niin yksityistietyöryhmä voi valmistella asiaa.

 

Jäsen Paula Nevalainen kannatti Toivasen esitystä.

 

Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Toni Kenttälä saapui kokoukseen klo 13:10 tämän asian käsittelyn aikana.

 

Tauko pidettiin klo 13:30 - 13:45.

 

Tekninen johtaja Lauri Kurula oli Teams-yhteyden välityksellä selostamassa asiaa klo 13:45 - 14:02.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä, äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat Toivasen esitystä, äänestävät 'ei'.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin viisi (5) jaa-ääntä ja kolme (3) ei-ääntä. Yksi oli poissa.

Jaa-ääniä antoivat Pirkko Jauhojärvi, Jouko Nikkinen, Pekka Rajala, Esa Ylläsjärvi ja Aslak Niittyvuopio. Ei-ääniä antoivat Paula Nevalainen, Marita Toivanen ja Jukka Majava. Poissa oli Jussi Mäkitalo.

 

Puheenjohtaja totesi, että äänestystuloksen perusteella kunnanjohtajan esitys on tullut kokouksen päätökseksi.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa