Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 01.02.2022/Pykälä 31

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 31

01.02.2022

 

Asiakirjojen allekirjoittaminen

 

Khall 01.02.2022 § 31

 

(Lisätiedot: controller Tuija Lång, puh. 040 672 4257, tuija.lang@kittila.fi)

Kittilän kunnan asiakirjojen allekirjoittamisesta säädetään hallintosäännön 16 luvun 166 §:ssä.

 

Hallintosäännön mukaan valtuuston ja kunnanhallituksen puolesta tehtävät sopimukset allekirjoittaa valtuuston päätökseen perustuvassa asiassa tai kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnanjohtaja ja varmentaa hallintojohtaja tai controller. Valtuusto tai kunnanhallitus voivat myös päätöksessään määrätä kuka kyseisessä asiassa asiakirjan allekirjoittaa.

 

Valtuuston ja kunnanhallituksen kirjelmät ja toimituskirjat allekirjoittaa kunnanjohtaja. Samoin kunnanjohtaja allekirjoittaa kunnanhallituksen puolesta annettavat valtakirjat.

 

Muiden toimielinten päättämissä asioissa tehtävät sopimukset, sitoumukset, toimituskirjat ja muut asiakirjat allekirjoitetaan toimielimen päättämällä tavalla.

 

Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi toimielimen pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja, arkisto sihteeri yksin todistaa oikeaksi. Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.

 

Viranhaltija allekirjoittaa tekemänsä päätökset ja muut asiakirjat

päättämissään asioissa.

 

Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija.

Muun toimielimen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa toimialajohtaja jollei toimielin ole päättänyt toisin. Muun toimielimen toimituskirjan ja kirjelmän allekirjoittaa toimialajohtaja ja varmentaa tulosaluejohtaja.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1) että kunnan puolesta tehtävät sopimukset ja sitoumukset varmentaa hallintojohtaja Sanna Ylinampa, controller Tuija Lång,

tekninen johtaja Lauri Kurula, vs. perusturvajohtaja Tiina Huilaja,

sivistystoimenjohtaja Jutta Hartojoki tai elinkeinojohtaja Katariina

Palola.

 

2) että kunnanhallituksen ja -valtuuston pöytäkirjanotteen voi allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjän lisäksi controller, arkistonhoitaja tai hallinto-osaston toimistovirkailija.

 

3) että kunnanhallituksen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjän lisäksi controller, arkistonhoitaja tai hallinto-osaston toimistovirkailija.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa