Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 29.06.2022/Pykälä 42

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 42

29.06.2022

 

Vastaavan sosiaalityöntekijän virkavaali

 

154/01.01.01/2022

 

Sotelk 29.06.2022 § 42

 

(Lisätietoja: vs. perusturvajohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 8476 526)

 

Kunnan hallintosäännön 45 §:n mukaan sosiaali- terveyslautakunta päättää muiden kuin 1. ja 2. kohdassa mainittujen viranhaltijoiden valinnasta. Näin ollen sosiaali- ja terveyslautakunta on toimivaltainen päättämään vastaavan sosiaalityöntekijän virkaan valinnasta.

 

Kittilän kunnassa on ollut haettavana 14.6.2022 klo 15.00 mennessä vastaavan sosiaalityöntekijän virka. Virkaan valittavalta edellytetään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 3 § ja 7 §:n mukaista sosiaalityöntekijän kelpoisuutta ja rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Määräaikaan mennessä saapui kolme (3) hakemusta, joista kaksi (2) hakijaa täytti viran kelpoisuusehdot. Kelpoisuusehdot täyttävät hakijat kutsuttiin haastatteluun, joka pidetään maanantaina 27.6.2022.

Haastatteluryhmään osallistuvat vs. perusturvajohtaja Sanna Ylinampa, henkilöstöpäällikkö Leni Karisaari sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajisto.

 

Vs. perusturvajohtaja:

 

Esitys annetaan kokouksessa.

 

Päätös:

Kelpoisuusvaatimukset täyttävät kaksi hakijaa haastateltiin 27.6.2022. Haastatteluun osallistuivat lautakunnan valtuuttamana vs. perusturvajohtaja Sanna Ylinampa, henkilöstöpäällikkö Leni Karisaari, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Reijo Paasirova ja 2. varapuheenjohtaja Heli Kurt.

 

Haastatteluryhmällä on ollut käytössä oheismateriaalina hakuilmoitus, hakijayhteenveto ja ansiovertailu. Haastatteluryhmän yksimielinen esitys on, että vastaavan sosiaalityöntekijän virkaan valittaisiin yhteiskuntatieteiden maisteri Paula Viisainen.

 

Vs. perusturvajohtaja:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

 

1) valita vastaavan sosiaalityöntekijän virkaan koulutuksen, työkokemuksen, hakemuksen ja haastattelun perusteella tehdyn kokonaisarvion mukaisesti yhteiskuntatieteiden maisteri Paula Viisaisen.

2) vahvistaa tehtäväkohtaiseksi palkaksi 4141 €/kk

3) että virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

4) että virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen viran vastaanottamista. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja.

Näiden lisäksi valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

 

Esitys hyväksyttiin.

 

Vastaavan sosiaalityöntekijän virkaan valittiin yksimielisesti yhteiskuntatieteiden maisteri Paula Viisainen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa