Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 29.06.2022/Pykälä 41

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 41

29.06.2022

 

Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen

 

Sotelk 29.06.2022 § 41

 

(Lisätietoja: vs. perusturvajohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 847 6526)

 

Terveyskeskuslääkärin virka tulee avoimeksi nykyisen viranhaltijan irtisanouduttua ko. tehtävästä.

Hallintosäännön 44 §:n mukaan:

Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä toimielin tai viranhaltija. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus.

Lisäksi palvelussuhteeseen ottamista koskevasta päätös-toimivallasta on määrätty seuraavasti:

45 § Palvelussuhteeseen ottaminen/päätösvalta henkilöstövalinnoissa

Henkilöstövalinnat

 

1. Kunnanvaltuusto päättää kunnanjohtajan, hallintojohtajan, elinkeinojohtajan, controllerin, perusturvajohtajan, sivistystoimenjohtajan ja teknisen johtajan valinnasta.

 

2. Kunnanhallitus päättää terveyskeskuksen johtavan lääkärin, rakennustarkastajan, hoivapalvelupäällikön, varhaiskasvatuspäällikön, vapaan sivistystyön Sivu 37 / 74 lautakunnan esityksestä Revontuli-Opiston rehtorin valinnasta, kulttuurisihteerin, liikuntasihteerin, kirjastotoimenjohtajan, nuorisosihteerin, ympäristösihteerin sekä muiden kuin 1. kohdassa mainittujen hallinto-osaston ja talousosaston viranhaltijoiden valinnasta.

 

3. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää muiden kuin 1. ja 2. kohdassa mainittujen sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden valinnasta.

Hallintosäännön mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta julistaa terveyskeskuslääkärin viran haettavaksi ja ko. viranhaltijan valinnasta päättää myös sosiaali- ja terveyslautakunta.

 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on yleislääkärin oikeudet omaavan laillistetun lääkärin pätevyys. Virkaan valitun toivotaan aloittavan työssä 1.8.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Terveyskeskuslääkärin virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä huumausainetestitulos. Huumausainetesti tehdään työhöntulotarkastuksen yhteydessä työterveyshuollossa. Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Kittilän kunta on savuton työpaikka.

Hakuilmoitus julkaistaan kunnan avoimet työpaikat www-sivujen ja työvoimahallinnon sivuston ohella Kuntarekryn sivuilla sekä Lääkäri-lehdessä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan.

Terveyskeskuslääkärin virkaa voi hakea lähettämällä hakemuksen Kuntarekryn kautta hakulomakkeella 29.7.2022 klo 15.00 mennessä. Hakemuksiin tulee liittää CV. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta nimeää rekrytointiprosessia varten 29.6.2022 kokouksessaan haastatteluryhmän, johon kuuluvat vs. perusturvajohtaja, johtava lääkäri ja sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajisto.

Sosiaali- ja terveyslautakunta valtuuttaa haastatteluryhmän valitsemaan haastatteluun kutsuttavat hakijat. Haastattelut järjestään viikolla 32.

 

Terveyskeskuslääkärin viran hakuilmoitus lisäselvityksenä.

Vs. perusturvajohtaja:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

 

1) julistaa terveyskeskuslääkärin viran haettavaksi ajalle 1. - 29.7.2022. Viran hakuaika päättyy perjantaina 29.7. klo 15.00.

 

2) nimeää rekrytointiprosessia varten haastatteluryhmän, johon kuuluvat vs. perusturvajohtaja, johtava lääkäri ja sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajisto.

 

3) valtuuttaa haastatteluryhmän valitsemaan haastatteluun kutsuttavat hakijat. Haastattelut järjestetään alustavan suunnitelman mukaan viikolla 32.

 

4) että terveyskeskuslääkärin virassa on kuuden kuukauden koeaika.

 

Päätös:

Vs. perusturvajohtajan muutettu päätösesitys:

 

Esittelytekstissä mainitun lisäksi terveyskeskuslääkärin viran täyttöprosessissa huomioidaan seuraavaa:

Terveyskeskuslääkärin viran palkkaus määräytyy Kittilän kunnan palveluksessa olevien terveyskeskuslääkäreiden ja johtavan lääkärin palkkamallista tehdyn paikallisen sopimuksen mukaan. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaisesti.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

 

1) julistaa terveyskeskuslääkärin viran haettavaksi ajalle 1. - 29.7.2022. Viran hakuaika päättyy perjantaina 29.7. klo 15.00.

 

2) nimeää rekrytointiprosessia varten haastatteluryhmän, johon kuuluvat vs. perusturvajohtaja, johtava lääkäri ja sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajisto.

 

3) valtuuttaa haastatteluryhmän valitsemaan haastatteluun kutsuttavat hakijat. Haastattelut järjestetään alustavan suunnitelman mukaan viikolla 32.

 

4) että terveyskeskuslääkärin virassa on kuuden kuukauden koeaika.

 

Vs. perusturvajohtajan muutettu esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa