Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 25.05.2022/Pykälä 34

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 34

25.05.2022

 

Sosiaali- ja terveystoimen rekrytointi- ja sijaishaasteisiin vastaaminen

 

205/01.01/2022

 

Sotelk 25.05.2022 § 34

 

(Lisätietoja: vs. perusturvajohtaja, puh. 040 8476 526)

 

Henkilöstön rekrytointi on vaikeutunut vuoden 2021 syksystä alkaen erityisesti vanhus- ja vammaispalveluissa. Hakijamäärät vakituisiin työsuhteisiin ovat vähentyneet ja vuoden 2022 alkupuolella tämä on erityisesti ollut huomattavissa. Vuosilomien sijaisia on saatu kesän ajalle 2022 siten, että on julkaistu kuntarekryssä hakuilmoituksia, joihin saatiin yhteensä 9 hakijaa. Osa heistä on jo töissä sijaisena vanhus- ja vammaispalveluissa. Redun kautta on saatu kesälomansijaiseksi lähihoitaja -opiskelijoita. Lisäksi sijaisena on hoitoapulaisia, jotka ovat pitkään olleet töissä sekä eläkkeellä olevia lähi- ja perushoitajia. Henkilökunnan kesälomat sijoittuvat pääsääntöisesti 1.6.-31.8.2022 ajalle, osa haluaa itse pitää lomansa joko toukokuulla tai syyskuulla. Lomalistalle on saanut esittää oman toiveensa. Lomarahavapaita on myös haettu ja niitä on voitu myöntää kesän ajalle sijaistilanteen mukaan, pääsääntöisesti kuitenkin pyritään ensisijaisesti järjestelemään vuosilomat.

 

Sairauspoissaoloja on ollut alkuvuoden aikana runsaasti johtuen koronaepidemiasta sekä muista syistä. Henkilöstö väsyy niin kotihoidossa kuin palveluasumisessakin, koska he voivat joutua tekemään tuplavuoroja ja/tai joutuvat tulemaan vapaapäivältä töihin, tällöin työstä palautuminen ei välttämättä ole mahdollista. Tuplavuorot ja vapaapäiviltä töihin kutsuminen ovat viimesijaisia keinoja, ensin pyritään saamaan sijainen. Tilanne on kuitenkin sellainen, että sijaisia ei ole aina saatavilla, he voivat olla jo töissä.

 

Kesän 2022 ajalta vanhus- ja vammaispalveluissa pyritään palvelut toteuttamaan mahdollisimman normaalitasolla.

 

Vs. perusturvajohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että sote -henkilöstölle maksetaan erinäisiä korvauksia henkilöstön rekrytointiin liittyen ajalla 1.6.-31.12.2022 seuraavasti:

1) Kutsu- ja hälytysraha nostetaan arkisin 150 euroon ja aatto/pyhäpäivinä 300 euroon. Tuplavuorokorvaus nostetaan 150 euroon.

2) Palkkio työsopimukseen johtaneesta vihjeestä, poislukien soten esihenkilöt, jossa sijaisuus kestää vähintään 3 kk työssä, palkkio 300 euroa.

3) Rekrytointilisää maksetaan 200 euroa kuukaudessa.

Lisäksi asunnon hankinnassa avustetaan ja kunta tarjoaa kalustetun vuokra-asunnon sijaisuuden ajaksi tai pysyvän työsuhteen alkaessa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa