Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 02.03.2022/Pykälä 13

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 1  Koululautakunta toimintakertomus 2021

Koululautakunta

§ 13

02.03.2022

 

Koululautakunnan toimintakertomus 2021

 

36/02.06.01/2022

 

Koululk 02.03.2022 § 13

 

(Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.

Kittilän kunnan hallintosäännön 24 § mukaan koululautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palveluiden tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Koululautakunta vastaa perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja lukion toiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä.

 

Koululautakunnan vuoden 2021 keskeisistä tavoitteista toteutuivat osallistuminen uuden koulurakennuksen, nuorisotilan ja koulukeskuksen piha-alueiden suunnittelutyöhön, esi- ja perusopetuksen koulukuljetusoppaan laatiminen, TVA:n ja TSA:n päivittäminen OVTES:n osalta, lukion oppilasmäärän maltillinen kasvu ja varsinkin Levi Snow Sport Academyn opiskelijamäärän nostaminen, lukion uuden opetussuunnitelman käyttöönotto ja viiden koulunkäynninohjaajan toimen vakinaistaminen.

 

Koululautakunnan sitova toimintakate vuonna 2021 oli -15.842.575 euroa, josta toimintatuottojen osuus on 826.717 euroa ja toimintakulujen osuus on -16.669.292 euroa.

 

Koululautakunnan toimintakate toteutui 99,6 % budjetoidusta. Koululautakunta pysyi annetussa budjetissa alittaen sen -61.665 eurolla.

 

Ulkoinen ja sisäinen

TP 2020

TA 2021

TP 2021

Tot. aste -%

Toimintatuotot

747 742

697 100

826 717

118,6 %

Toimintakulut

-15 172 652

-16 601 340

-16 669 292

100,4 %

Toimintakate

-14.424.910

-15.904.240

-15.842.575

99,6 %

 

Vuosi 2021 oli edelleen poikkeuksellinen koronan vuoksi. Koululautakunnan alainen toiminta pystyttiin kuitenkin järjestämään valtakunnalliseen tilanteeseen verraten poikkeuksellisen normaaliin tapaan. Varhaiskasvatus toimi normaalisti läpi vuoden, perusopetus ja lukio olivat lähiopetuksessa lukion muutamaa lyhyttä etäopetusjaksoa lukuun ottamatta.

 

Koululautakunnan hallinnon toimintakate toteutui budjetoidusti, säästöä syntyi -26.737 euroa.

 

Ulkoinen ja sisäinen

TP 2020

TA 2021

TP 2021

Tot. aste -%

Toimintakate

-235.903

-271.270

-244.533

90,1 %

 

Perusopetuksen toimintakate toteutui budjetoidusti, säästöä syntyi - 71.402 euroa.

 

Ulkoinen ja sisäinen

TP 2020

TA 2021

TP 2021

Tot. aste -%

Toimintakate

-8.671.098

-9.038.910

-8.967.508

99,2 %

 

 

Varhaiskasvatuksen toimintakate toteutui lähes budjetoidusti, talousarvio ylitettiin 19.595 eurolla.

 

Ulkoinen ja sisäinen

TP 2020

TA 2021

TP 2021

Tot. aste -%

Toimintakate

-4.315.678

-4.970.010

-4.989.605

100,4 %

 

Lukion toimintakate toteutui budjetoidusti, säästöä syntyi -19.972 euroa.

 

Ulkoinen ja sisäinen

TP 2020

TA 2021

TP 2021

Tot. aste -%

Toimintakate

-1.249.796

-1.691.780

-1.671.808

98,8 %

 

Koululautakunnan henkilöstöä koskevat tiedot on sisällytetty henkilöstökertomukseen.

Koululautakunnan toimintakertomus vuodelta 2021 on liitteenä.

Sivistystoimenjohtaja:

 

Koululautakunta päättää

 

1. hyväksyä koululautakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2021 ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle.

 

2. antaa sivistystoimenjohtajalle valtuudet tehdä tarvittavat tekniset korjaukset ja muutokset toimintakertomukseen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa