Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.01.2022/Pykälä 9

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 360

10.08.2021

Tekninen lautakunta

§ 147

15.12.2021

Kunnanhallitus

§ 9

18.01.2022

 

Valtuustoaloite/Sirkan Höperöojan jokivarren kunnostus

 

240/10.03.01/2021

 

Khall 10.08.2021 § 360

 

 

Valtuutettu Ahti Ovaskainen jätti valtuuston kokouksessa 31.5.2021 OMK:n, Vihreiden ja Kokoomuksen valtuustoryhmien puolesta seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:

 

"Valtuustoaloite: Sirkan Höperöojan jokivarren kunnostus

 

Esitän, että Höperöojan virkistyskalastuksen tehostamiseksi rannoilta poistetaan ylimääräiset pajukot ja muut kalastusta haittaavat risukot. Näin saataisiin nuorille hyviä onkimispaikkoja, jotka olisivat helposti saavutettavissa keskellä Sirkan kylää.

 

Sirkka-Könkään jakokunnan edustajat ovat luvanneet tehdä raivaustöitä talkootöinä."

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Teknlk 15.12.2021 § 147

 

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko p. 040 5811 889)

 

Höperöoja on pituudeltaan noin 2 km (Immeljärvi-Levijoki) ja se on Sirkka-Könkään osakaskunnan vesialuetta (261-876-2-0). Höperöojan rantaviivaa on noin 4 km ja kunnan kiinteistöiden osuus rantaviivasta on noin 45 %. ja noin 55 % on yksityisten kiinteistönomistajien omistuksessa. Höperöoja sijoittuu asemakaava-alueelle lukuun ottamatta Levijoen puoleista Höperöojan idänpuoleista rantaviivaa noin 200 metrin osalta.

 

Asemakaavassa Höperöojan ranta-alueisiin kohdistuu kaavamerkinnät VP,VU,VR,VL,M,MMV ja AO.

 

Asemakaavassa yleiseksi alueeksi on osoitettu VP, VU, VR ja VL - alueet.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 90 §:n mukaan kunnan toteutettavaksi kuuluva kunnan tarpeisiin osoitettu muu yleinen alue kuin katualue on kunnan toteutettava, kun asemakaavan mukainen maankäyttö edellyttää toteuttamista, jollei toteuttamisen lykkääminen ole kunnan taloudelliset edellytykset huomioon ottaen perusteltua. Yleinen alue on suunniteltava ja toteutettava siten, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee laatia yleisen alueen toteuttamiseksi suunnitelma, jos tämä on alueen erityisen merkityksen vuoksi tarpeen.

 

Jos puiston tai muun yleisen alueen suunnitelmalla on erityistä merkitystä siihen rajautuvien alueiden kiinteistön omistajien tai haltijoiden, alueen käyttäjien tai ympäristökuvan kannalta, aluetta koskevan suunnitelman valmistelussa on noudatettava soveltuvin osin samaa menettelyä kuin katusuunnitelman valmistelussa (MRA 46).

 

Lisäksi asemakaava-alueella maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista ja muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (MRL 128 §).

 

Toimenpidealue on pääosin asemakaava-aluetta joen molemmin puolin joten alueesta tulee lattia suunnitelma joka tulee laittaa MRL:n ja MRA:n mukaisesti nähtäville kuulemista varten. Toimenpiteisiin tulee saada kiinteistön omistajien lupa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä tai yleiset alueet tulee lunastaa kunnalle. Suunnitelman laatiminen on hortonomin työtehtäviin kuuluvaa.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi aloitteen johdosta ilmoittaa aloitteen tekijöille, että kunta käynnistää Myllyjoen (Höperöojan) ympäristön suunnitelman teon omana työnä sen jälkeen kun hortonomin resurssit ovat käytössä.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 18.01.2022 § 9

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä edellä olevan esityksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen.

 

Kunnanhallitus esittää edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa