Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Esityslista 18.01.2022/Asianro 4

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 86

16.02.2021

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 43

08.12.2021

Kunnanhallitus

4

18.01.2022

 

4

Kysymys/valtuustoaloite ylimääräisen koronakorvauksen maksamisesta hoitohenkilökunnalle

 

43/01.02.03/2021

 

Khall 16.02.2021 § 86

 

 

Valtuutettu Inkeri Yritys jätti valtuuston kokouksessa 25.1.2021 OMK:n ja Vihreiden valtuustoryhmien puolesta seuraavan sisältöisen kysymyksen/valtuustoaloitteen:

 

"Joissakin kunnissa on maksettu hoitohenkilökunnalle koronarahaa.

 

Kysymme, onko Kittilän kunnassa maksettu tai aiotaanko maksaa tällaista ylimääräistä koronakorvausta hoitohenkilökunnalle.

 

Mikäli asiaa ei ole valmistelu, esitämme että hoitohenkilökunnalle maksetaan ylimääräinen koronakorvaus perustuen työn vaativuuteen ja mahdolliseen terveyden vaarantumiseen työssä."

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen sosiaali- ja terveystoimeen valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on perusturvajohtaja henkilöstöpäällikön valmistelusta.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Sotelk 08.12.2021 § 43

 

 

Kittilän kunnassa ei ole maksettu erillisiä rahallisia palkkioita hoitohenkilökunnalle koronatyöstä. Jäljitystyöhön liittyvään ilta- ja viikonlopputyön palkkaukseen on laadittu paikallissopimus. Koronatyöhön keväällä 2020 osallistuville on järjestetty yksittäinen vapaamuotoinen illanvietto. Lisäksi työpaikalla on ollut tyhy-tyyppisenä toimintana yhteistä lounastamista yms.

 

Kittilän kunnassa ei ole ollut suunnitteilla hoitohenkilökuntaan suunnattuja palkkioita. Kunnan useissa toimipisteissä normaali työnteko on ollut häiriintynyttä ja raskasta korona-aikana. Erityisesti raskaus on toki näyttäytynyt vuodeosastolla ja hoivakodissa, joissa hoidettu koronapotilaita. Tämä ei kuitenkaan koske pelkästään hoitohenkilökuntaa, vaan laajalti myös tukitoimintoja. Vain yhteen ammattiryhmään kohdentuva palkitseminen jää epäoikeudenmukaiseksi ja toisaalta ammattiryhmän sisälläkin on huomattavia eroja siinä, kuinka paljon kukin on osallistunut koronapotilaiden hoitoon. Näin ollen palkkion tasapuolinen jakaminen nähdään erittäin hankalana, jopa mahdottomana toteuttaa.

 

Kunnanhallitus päätti palkita Kittilän kunnan vakituista sekä määräaikaista henkilöstöä vuoden 2020 arvokkaasta työpanoksesta sadan (100) euron liikunta-ja kulttuuriedulla, joka osoitetaan paikallisiin palveluihin.

 

Vs perusturvajohtajan ollessa esteellinen asian esittelijänä toimii vs. johtava lääkäri.

Vs.johtava lääkäri:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä vastauksen tiedoksi ja

lähettää edelleen kunnanhallitukselle.

 

Päätös:

Tiina Huilaja poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi (poissa klo 14.06 - 14.20).

 

Vs.johtavan lääkärin esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä edellä olevan esityksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen.

 

Kunnanhallitus esittää edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.

Päätös:

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa