Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Esityslista 18.01.2022/Asianro 14

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 87

16.02.2021

Tekninen lautakunta

§ 53

29.04.2021

Kunnanhallitus

§ 211

11.05.2021

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 55

16.12.2021

Kunnanhallitus

14

18.01.2022

 

14

Valtuustoaloite/Kittilän kunnan ja Kittilän seurakunnan yhteiset näyttötaulut

 

44/07.02.01/2021

 

Khall 16.02.2021 § 87

 

 

Valtuutettu Ahti Ovaskainen jätti valtuuston kokouksessa 25.1.2021 OMK:n ja Kokoomuksen valtuustoryhmien puolesta seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:

 

"Ehdotamme, että Kittilän kunta ja ja Kittilän seurankunta voisivat tiedottaa yhteisiltä näyttötauluilta. Kittilässä näyttötaulun paikka olisi vanhan kunnantalon seinällä ja Levillä Marian Kappelilla."

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Teknlk 29.04.2021 § 53

 

 

Saadun tiedon mukaan Levin näyttötaulu on ulkoistettu Mediateko- nimiselle yritykselle. Sen sijaan vanhan kunnantalon seinässä olevaa näyttöä hallinnoi Kittilän kunnan vapaa sivistystoimi ja siellä se on edelleen kulttuuritoimen hoidossa. Näyttötaulussa tiedotetaan Kittilän kunnan ja Revontuliopiston tiedotteita. Kunnan näyttötauluun liittyvät yhteydenotot ja tarpeet tulee kohdentaa vapaan sivistystyön lautakunnalle.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää ilmoittaa edellä kerrotun aloitteen tekijälle tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Puheenjohtaja esitti, että lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle edellä mainitun selvityksen tiedoksi ja jatkotoimenpiteitä varten.

 

Puheenjohtaja Marita Toivasen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

__________

 

Khall 11.05.2021 § 211

 

 

Kittilän kunnan ja Kittilän seurakunnan yhteisiä näyttötauluja on selvitelty teknisessä toimessa.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1) merkitä teknisen toimen aloitteen johdosta tekemän selvityksen tiedoksi

 

2) esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi

 

Päätös:

Kunnanhallituksen jäsen Ahti Ovaskainen esitti, että 2) -kohta muutetaan niin, että asia palautetaan valmisteluun vapaan sivistystyön lautakuntaan. Jäsen Marita Toivanen kannatti Ovaskaisen esitystä.

 

Kunnanjohtaja muutti esitystään niin, että 2) -kohdan osalta asia palautetaan valmisteluun vapaan sivistystyön lautakuntaan.

 

Kunnanjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti, eli kunnanhallitus päätti

 

1) merkitä teknisen toimen aloitteen johdosta tekemän selvityksen tiedoksi

 

2) että asia palautetaan valmisteluun vapaan sivistystyön lautakuntaan

__________

 

Vapsivlk 16.12.2021 § 55

 

 

(Lisätietoja: kulttuurisihteeri puh. 040 568 1356)

 

Valtuutettu Ahti Ovaskainen jätti kunnanvaltuuston kokouksessa 25.1.2021 OMK:n ja Kokoomuksen valtuustoryhmien puolesta valtuustoaloitteen koskien Kittilän kunnan ja Kittilän seurakunnan yhteisiä näyttötauluja.

 

Vapaan sivistystyön lautakunta päätti kokouksessaan 17.12.2015 hankkia valotaulun Kino Ylärin määrärahoista kehittämään elokuvatoimintaa ja samalla toimimaan Kittilän kunnan ilmoituskanavana.

 

Vanhan kunnantalon ulkoseinään kiinnitetty valotaulu on ollut aktiivisessa ja ympärivuotisessa käytössä kulttuuritoimen lisäksi Revontuli-Opistolla. Käyttäjien lisääntyessä ilmoitusten määrä lisääntyy ja yksittäisen ilmoituksen näkyvyys vastaavasti heikkenee.

 

Selkeintä olisi, jos kunta ja seurakunta ilmoittaisivat omilla kanavillaan. Ilmoitusten tekeminen valotauluun vie myös työaikaa ja kulttuuritoimessa ei ole resursseja toimia muiden tahojen ilmoitusten laatijana.

 

Vt. sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää valtuustoaloitteen johdosta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että

 

1) vanhan kunnantalon ulkoseinään kiinnitetyllä valotaululla julkaistaan jatkossakin ainoastaan kunnan vapaa-aikatoimen ja Revontuli-Opiston ilmoituksia ja että näkyvyyden maksimoimiseksi muille tahoille suositellaan omien ilmoituskanavien käyttöönottamista ja hyödyntämistä.

 

2) aloite merkitään loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

 

Khall

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä edellä olevan esityksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen.

Kunnanhallitus esittää edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa