Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 20.12.2021/Pykälä 167

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 167

20.12.2021

 

Uusi maa-aineslupa Kiimavaaran moreeni- ja kallioalueelle sekä olemassa olevan ympäristöluvan muutos

 

256/10.03.00/2021

 

RakYmplk 20.12.2021 § 167

 

(Lisätietoja: ympäristötarkastaja p. 040 636 0512)

 

Napapiirin Kuljetus Oy on hakenut maa-ainesten ottolupaa Könkään kylään Hanhimaahan Kiimavaaran moreeni- ja kallioalueelle maa-ainesten ottoon, kallion louhintaan ja murskaukseen kiinteistölle Kivikko (RN:o 261-407-38-4).

 

Kiimavaaran kallioalue sijaitseen Ukonmaan moreeni- ja kallioalueen vieressä ja Napapiirin Kuljetus Oy:llä on voimassa oleva maa-aineslupa ja ympäristölupa kallioainesten louhintaan ja maa-ainesten ottoon Ukonmaan sekä Kiimavaaran kallioalueelle (RakYmplk 26.01.2021 § 11), jossa kallioalueesta on muodostettu yhtenäinen louhosalue.

 

Hakemukset ovat tulleet vireille 8.6.2021. Lupahakemuksen päivitetty versio on toimitettu ympäristövalvontaan 22.11.2021. Hakemusasiakirjat ovat olleet kuulutettuna 8.9.-15.10.2021. Hakemukseen on toimitettu täydennyksiä 22.11.2021.

 

Maa-ainesten ottolupaa haetaan viereisen luvan voimassaolon mukaisesti (8.3.2031 asti) lupien välisen kalliokannaksen (luiskat) louhintaan. Lupien ulkorajat tai louhinnan syvyys eivät muutu. Lupaa haetaan 5,6 ha:n maa-ainesalueelle 75 000 m3:n ottomäärälle. Arvioitu vuotuinen otto on 7 500 m3. Haettu ottamisaika on 8.3.2031 saakka. Ottoalueen pinta-ala on 3,4 ha ja tuki- / varastoalueen pinta-ala on 2,2 ha. Tukialue on yhteinen viereisen maa-ainesluvan kanssa.

 

Olemassa olevaa ympäristö- ja maa-aineslupaa (RakYmplk 26.01.2021 § 11) muutetaan vain siltä osin, että haettu maa-aineslupa-alue ja ottomäärä lisätään ympäristölupaan.

 

Päätöksessä esitetään myös vanhojen voimassaolevien lupien raukaisusta: maa-aineslupa (Notto 39219 ;18.4.2020 §4) ja Ympäristölupa (RakYmp ltk 16.4.2009 § 49) raukaistaan sinä päivänä, kun uusi lupa saa lainvoiman.

 

 

Ympäristösihteeri:

Lautakunta hyväksyy vanhojen lupien raukaisun sekä ympäristöluvan muutoksen ja uuden maa-ainesluvan Napapiirin Kuljetus Oy:lle Kiimavaaran moreeni- ja kallioalueelle Könkään kylän Hanhimaahan oheisen päätöksen mukaisesti. Ennen toiminnan aloittamista toiminnanharjoittajan on jätettävä maa-aineslain mukainen vakuus jälkihoitotöitä ja maisemointia varten, joka on suuruudeltaan 16 615 €. Lautakunta myöntää Napapiirin Kuljetus Oy:lle maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen toiminnan aloittamisoikeuden ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Toiminnan aloittaminen ennen tämän päätöksen lainvoimaiseksi tuloa edellyttää, että luvan saaja asettaa 2 000 euron suuruisen vakuuden mahdollisten haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamiseksi lupapäätöksen kumoamisen tai muuttamisen varalta.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa