Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 20.12.2021/Pykälä 168

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 168

20.12.2021

 

Maa-aines ja ympäristölupa, Jolhikon sora-alue

 

46/11.01.00/2020

 

RakYmplk 20.12.2021 § 168

 

(Lisätietoja: ympäristösihteeri p. 040 847 9552)

 

Napapiirin Kuljetus Oy on hakenut maa-aines- ja ympäristölupaa Jolhikon sora-alueelle maa-ainesten ottoon ja kiviaineisten murskaukseen kiinteistöille Kittilän Valtionmaa III (RN:o 261-893-12-1). Maa-aineslain muutoksen (10.4.2015/424) 4 a§:n mukaisesti, kun haetaan sekä maa-aines- että ympäristölupaa, on hakemus käsiteltävä yhteiskäsittelyssä.

 

Jolhikon sora-alueella on ollut useita maa-ainestenottolupia ja viimeisin voimassa ollut maa-aineslupa on päättynyt 13.10.2019.

 

Hakemus on tullut vireille 30.1.2020. Hakemusasiakirjat ovat olleet kuulutettuna 22.10.-23.11.2020. Hakemukseen on toimitettu täydennyksiä 16.3.2020 ja 25.3.2020.

 

Maa-aineslupaa haetaan 200 000 m³:lle 10 vuodeksi. Alueella saa murskata irrotettuja maa-aineksia enintään 80 000 tonnia vuodessa. Pintamaita otosta on arvioita 4 000 m³. Ottamissyvyys vaihtelee noin 0 - 7 metrin välillä. Ottamisalueen pinta-ala on noin 6,7 ha. Lupaan annetaan lupamääräyksiä mm. haittojen ehkäisystä, päästöjen tarkkailusta sekä tarpeelliset määräykset maa-ainesalueen jälkihoidosta.

 

Ympäristösihteeri:

Lautakunta hyväksyy ympäristö- ja maa-ainesluvan Napapiirin Kuljetus Oy:lle Jolhikon sora-alueelle oheisen päätöksen mukaisesti. Ennen toiminnan aloittamista toiminnanharjoittajan on jätettävä maa-aineslain mukainen vakuus jälkihoitotöitä ja maisemointia varten, joka on suuruudeltaan 32 020 €.

 

Lautakunta myöntää Napapiirin Kuljetus Oy:lle maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen toiminnan aloittamisoikeuden ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Toiminnan aloittaminen ennen tämän päätöksen lainvoimaiseksi tuloa edellyttää, että luvan saaja asettaa 5 000 euron suuruisen vakuuden mahdollisten haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamiseksi lupapäätöksen kumoamisen tai muuttamisen varalta.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa