Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 13.12.2021/Pykälä 138

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 500

09.11.2021

Kunnanvaltuusto

§ 138

13.12.2021

 

Lapin käräjäoikeuden päätös 5.11.2021 nro 21/143474 asiassa R 20/289

 

47/00.02/2016

 

Khall 09.11.2021 § 500

 

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

Lapin käräjäoikeus on 5.11.2021 julkaissut tiedotteen koskien asiaa R20/289. Tiedotteen mukaan Lapin käräjäoikeus on 5.11.2021 antanut tuomionsa helmikuussa 2020 vireille tulleessa rikosasiassa, jossa on ollut syytettynä 39 Kittilän kuntapäättäjää. Käräjäoikeus on hylännyt kaikki kuntapäättäjiin kohdistuneet syytteet sekä asianomistaja Esa Mäkisen syytteisiin perustuneet korvausvaatimukset. Käräjäoikeus on aikaisemmin hylännyt syytteen vanhentuneena neljän vastaajan osalta ja jättänyt yhden vastaajan osalta asian sillensä syyttäjän peruutettua syytteen.

 

Käräjäoikeus toimitti asiassa valmisteluistunnon 14.5.2021 ja pääkäsittelyn elo-syyskuussa 2021. Asian pääkäsittelyssä otettiin vastaan runsaasti kirjallista näyttöä sekä henkilötodistelua. Pääkäsittely kesti kuusi viikkoa.

 

Syytteen mukaan Kittilän kunnan kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston jäsenet ja varajäsenet sekä vt. kunnanjohtaja syyllistyivät virkarikoksiin tehdessään syytteessä yksilöityjä päätöksiä 11.8.2015 - 12.1.2016 (syytekohta 1) sekä 11.9. - 31.10.2017 (syytekohta 2). Päätöksenteossa on ollut kyse muun ohella Kittilän kunnan hallintosäännön muuttamisesta sekä muista päätöksistä, joilla on ollut vaikutusta kunnan hallintojohtajana toimineen Esa Mäkisen virkatehtäviin.

 

Syytteen mukaan kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätökset oli tehty kostona tai rankaisuna hallintojohtaja Mäkisen toiminnasta Eilavaaran laskuihin liittyvissä asioissa. Oikeustieteen lisensiaatti Pertti Eilavaara on antanut lakipalveluita liittyen ainakin Kittilän entisen kunnanjohtajan Anna Mäkelän tekemän

tutkintapyynnön peruuttamiseen ja Anna Mäkelän irtisanomiseen sekä Anna Mäkelän irtisanomista seuranneeseen hallinto-oikeusvaiheeseen. Eilavaaran lakipalveluista on aiheutunut kaksi erillistä laskua, joita on käsitelty Kittilän kunnassa vuosina 2015 - 2017. Syytteen mukaan Esa Mäkinen on virkavelvollisuuksiensa mukaisesti estänyt Eilavaaran I laskun maksamisen kunnan varoista ja pyrkinyt estämään Eilavaaran II laskun maksamisen kunnan varoista. Syytteen mukaan tämä Mäkisen toiminta oli

syynä kuntapäättäjien tässä asiassa tekemiin, syytteessä yksilöityihin päätöksiin ja vastaajat olivat siten ylittäneet harkintavaltansa päätöksiä tehdessään. Kuntapäättäjiä syytettiin lisäksi siitä, että päätöksenteossa oli laiminlyöty hallinnossa noudatettavia menettelysäännöksiä, koska Mäkistä ei ollut kuultu tehdyistä päätöksistä eikä päätöksiä ollut perusteltu.

 

Käräjäoikeus katsoi selvitetyksi, että kuntapäättäjät olivat tehneet päätöksiä, jotka olivat joiltakin osin muuttaneet tai vaikuttaneet Mäkisen virkatehtävien sisältöön. Käräjäoikeus katsoi asiassa jääneen kuitenkin näyttämättä, että päätökset olisi tehty kostona tai rankaisuna Mäkisen toiminnasta Eilavaaran laskuihin liittyvässä asiassa tai että kuntapäättäjät olisivat päätöksiä tehdessään ylittäneet harkintavaltaansa. Käräjäoikeus katsoi myös jääneen näyttämättä, että vastaajat olisivat syyllistyneet virkavirheisiin menettelyvirheitä tekemällä.

 

Syytteiden tultua hylätyksi Suomen valtio velvoitettiin korvaamaan vastaajien asianosaiskuluja ja oikeudenkäyntikuluja käräjäoikeudessa. Puolustajille maksetut palkkiot jäivät asian lopputuloksen vuoksi valtion vahingoksi. Asianomistaja Mäkinen velvoitettiin korvaamaan Kittilän kunnalle asianosaiskuluja.

 

Oheismateriaalina Lapin käräjäoikeuden tuomio 5.11.2021 nro 21/143474 asiassa R 20/289.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää Lapin käräjäoikeuden tuomion tiedoksi kunnanvaltuustolle.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Kvalt 13.12.2021 § 138

 

Päätös:

Esteellisyyttä käsitelty §:n 137 kohdalla seuraavasti:

"Timo Kurula ilmoitti olevansa esteellinen §:ien 137 ja 138 kohdalla ja poistui kokouksesta klo 15.58.

Kurulan tilalle valtuustoon näiden asioiden käsittelyn ajaksi tuli varavaltuutettu Pirkko Jauhojärvi."

 

Merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa