Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 13.12.2021/Pykälä 137

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 499

09.11.2021

Kunnanvaltuusto

§ 137

13.12.2021

 

Korkeimman oikeuden päätös 29.10.2021 Dnro R2021/546

 

287/00.02/2019

 

Khall 09.11.2021 § 499

 

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

Korkein oikeus (KKO) on myöntänyt syyttäjille valitusluvan Kittilän kunnan luottamushenkilöitä koskevassa virkarikosasiassa. Valituslupa myönnettiin rajoitettuna koskemaan sitä, olivatko kunnan luottamushenkilöt rikkoneet virkavelvollisuutensa hankkiakseen hyötyä kuntakonserniin kuuluvan hissiyhtiön entiselle toimitusjohtajalle.

Syyttäjät olivat vaatineet kunnanhallituksen jäsenille ja varajäsenille rangaistusta ensisijaisesti virka-aseman väärinkäyttämisestä sillä perusteella, että he olivat päättäneet peruuttaa kunnan nimissä tehdyn tutkintapyynnön hissiyhtiön entisestä toimitusjohtajasta. He olivat myös ilmoittaneet kunnan edustajille omistajaohjauksena kunnan kannaksi, että entinen toimitusjohtaja nauttii edelleen kunnan luottamusta ja että hänet on kutsuttava takaisin yhtiön toimitusjohtajaksi. Syyttäjien mukaan luottamushenkilöt olivat näin rikkoneet virkavelvollisuutensa.

 

Lapin käräjäoikeus ja Rovaniemen hovioikeus olivat hylänneet syytteen.

 

Siltä osin kuin asiassa oli kysymys muun muassa kunnan luottamushenkilöiden päätöksenteosta ja sen valmistelusta muissa asioissa, syyttäjien valituslupahakemus hylättiin. Asianomistajana olleelle entiselle kunnanjohtajalle ei myönnetty valituslupaa.

 

Asian diaarinumero KKO:ssa: R2021/546

 

Korkeimman oikeuden tiedote asiasta:

https://korkeinoikeus.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2021/kkomyonsirajoitetunvalitusluvansyyttajillekittilanvirkarikosjutussa.html

 

Oheismateriaalina korkeimman oikeuden päätös 29.10.2021 Dnro R2021/546.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää korkeimman oikeuden (KKO) päätöksen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Kvalt 13.12.2021 § 137

 

Päätös:

Timo Kurula ilmoitti olevansa esteellinen §:ien 137 ja 138 kohdalla ja poistui kokouksesta klo 15.58.

Kurulan tilalle valtuustoon näiden asioiden käsittelyn ajaksi tuli varavaltuutettu Pirkko Jauhojärvi.

 

Merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa