Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 13.12.2021/Pykälä 144

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 554

03.12.2021

Kunnanvaltuusto

§ 144

13.12.2021

 

Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali 2021

 

272/00.00.01/2021

 

Khall 03.12.2021 § 554

 

 

Suomen Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 66 jäsentä ja 66 varajäsentä jäsenäänestyksellä eli 15.11.- 31.12.2021 vaalipiireittäin toimitettavalla vaalilla. Vaalipiirit määräytyvät samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä valitaan jäseniä vaalipiirin asukasluvun suhteessa.

 

Lapin vaalipiiristä valitaan 2 jäsentä ja 2 varajäsentä suoraan vaalituloksen perusteella. Kunnalla on vaalissa kunnan asukaslukua (30.11.2020) vastaava äänimäärä. Kittilän kunnan äänimäärä on 6433.

 

Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä tasauspaikoilta. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta laskee ja jakaa tasauspaikat puolueiden kesken puolueiden ehdokaslistojen saamien valtakunnallisten äänimäärien perusteella. Tämän jälkeen määritellään mihin vaalipiiriin puolueen saama tasauspaikka menee. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen.

 

Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmän. Lapin vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä lähetetään esityslistan oheismateriaalina.

 

Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Äänestyslippuun merkitään sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan. Kunnan äänestystulos lasketaan jakamalla kunnan asukasluku kokouksessa läsnä olevien valtuutettujen lukumäärällä ja kertomalla osamäärä ehdokaslistan saamalla äänimäärällä. Saadut ehdokaslistojen äänimäärät pyöristetään kokonaislukuun. Vastaavalla tavalla lasketaan ja pyöristetään kokonaislukuun tyhjät äänet.

 

Valtuuston sihteeri vie kunnan äänestystuloksen eli kunnassa ehdokaslistoille annetut asukasluvun ja valtuutettujen määrän mukaan lasketut äänimäärät Kuntaliiton sähköiseen äänestysjärjestelmään kuntakohtaisen linkin kautta.

 

Kuntaliiton säännöissä tai valtuuskunnan vaalijärjestyksessä ei ole määräyksiä siitä, millä tavoin vaalit kunnassa suoritetaan. Vaalilautakunta ei siten myöskään tutki, millä tavoin päätös kunnan äänimäärän jakamisesta ehdokaslistojen kesken on syntynyt. Olennaista on, että viimeistään 31.12.2021 päätös on kunnassa tehty ja kunnan eri ehdokaslistoille antamat äänimäärät sekä mahdolliset tyhjät ja hylätyt äänimäärät on syötetty vaalijärjestelmään.

 

Kittilässä valtuuskunnan vaali on aiemmin toimitettu suljettuna vaalina valtuuston kokouksessa.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto toimittaa suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Lapin vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle.

 

Kunnanhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 13.12.2021 § 144

 

Päätös:

Valtuusto päätti toimittaa suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin sekä merkitä tiedoksi seuraavan äänestystuloksen:

 

Ehdokaslista 2 sai 9 ääntä, äänimäärä 2144

Ehdokaslista 3 sai 4 ääntä, äänimäärä 953

Ehdokaslista 4 sai 4 ääntä, äänimäärä 953

Ehdokaslista 5 sai 2 ääntä, äänimäärä 477

Ehdokaslista 6 sai 3 ääntä, äänimäärä 715

Ehdokaslista 7 sai 0 ääntä

Ehdokaslista 8 sai 1 äänen, äänimäärä 238

Ehdokaslista 9 sai 1 äänen, äänimäärä 238

 

Lisäksi annettiin 3 tyhjää ääntä, äänimäärä 715

 

Kunnan äänet yhteensä 6433.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa