Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 20.09.2021/Pykälä 111

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 412

14.09.2021

Kunnanvaltuusto

§ 111

20.09.2021

 

Sivistystoimenjohtajan virka ja viran kelpoisuusehdot

 

364/01.01.01/2021

 

Khall 14.09.2021 § 412

 

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 31.8.2021 § 393 julistaa sivistystoimenjohtajan viran haettavaksi. Kelpoisuusehdot ovat samat kuin aiemmin. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Hakijan tulee toimittaa todistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Antti Jämsén.

------------------------------

 

Kittilän kunnan sivistyksen toimialan lautakuntien alaisuudessa työskentelee 262 henkilöä, kun Kittilän kunnassa on kaikkiaan 640 työntekijää. Sote-uudistuksen jälkeen kunnan henkilöstöstä yli puolet työskentelee sivistyksen toimialalla. Näin toimialan rooli korostuu kunnan toiminnassa hyvinvointialueiden aloittaessa vuoden 2023 alussa.

 

Kunnille jää edelleen kokonaisvastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöstä. Kunnassa tarvitaan selkeitä rakenteita ja prosesseja hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön suunnitteluun, koordinointiin ja johtamiseen. Tarve esimerkiksi perusopetuksen, elinkeinotoimen, liikuntatoimen, kulttuuritoimen, nuorisotoimen, kaavoituksen ja teknisen toimen työn koordinaatioon on jatkossa aivan yhtä suuri kuin nykyisinkin.

 

Tulevaisuuden kunnan toiminta painottuu yhä vahvemmin hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämiseen. Kittilän kunnassa on perusteltua tarkastella tulevaisuuteen suuntaavaa tehtävärakennetta, joka palvelisi parhaiten kunnan toimintaa ja lainsäädännön velvoitteita sote-uudistuksen jälkeenkin ja huomioida tämä henkilöstöä rekrytoitaessa. Sivistystoimenjohtajan virka on perusteltua täyttää toistaiseksi voimassa olevana.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 43 §:n mukaan muiden virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää viran kelpoisuusvaatimuksista, jos niistä ei ole päätetty virkaa perustettaessa.

 

Hallintosäännön 44 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä toimielin tai viranhaltija. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus.

 

Hallintosäännön 45 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää sivistystoimenjohtajan valinnasta.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

 

1) Sivistystoimenjohtajan viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

 

2) Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös opetushallinnon tutkintoa tai muulla tavalla saavutettua rehtorin kelpoisuutta (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 2 luku 2 §), kunnallishallinnon yleistä tuntemusta sekä hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja esimiestaitoja.

 

3) Sivistystoimenjohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana ja virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ennen viran vastaanottamista.

 

Päätös:

Kunnanhallituksen varajäsen Raili Fagerholm esitti, että kohdasta 2 poistetaan seuraava kohta:

"opetushallinnon tutkintoa tai muulla tavalla saavutettua rehtorin kelpoisuutta (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 2 luku 2 §)".

 

Jäsenet Marita Toivanen, Jouko Nikkinen ja Tarmo Salonen kannattivat Fagerholmin esitystä.

 

Puheenjohtaja Marita Toivanen totesi, että on tullut kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka ovat kunnanjohtajan esityksen kannalla, äänestävät JAA.

Ne, jotka ovat Raili Fagerholmin esityksen kannalla, äänestävät EI.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yksi (1) jaa-ääni ja kahdeksan (8) ei-ääntä.

Jaa-äänen antoi Ylläsjärvi Esa. Ei-ääniä antoivat Jauhojärvi Pirkko, Mäkitalo Jussi, Fagerholm Raili, Nikkinen Jouko, Salonen Tarmo, Toivanen Marita, Veltheim Saana ja Hangasvaara Sirkka.

 

Kunnanhallitus hyväksyi äänin 8-1 Raili Fagerholmin esityksen ja Fagerholmin esitys tuli kunnanhallituksen päätökseksi ja

 

kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

 

1) Sivistystoimenjohtajan viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

 

2) Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös kunnallishallinnon yleistä tuntemusta sekä hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja esimiestaitoja.

 

3) Sivistystoimenjohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana ja virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ennen viran vastaanottamista.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 20.09.2021 § 111

 

Päätös:

Valtuutettu Pirjo Junttila-Vitikka poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden perusteena osallisuusjääviys eli mahdollinen viran hakeminen. Hänen tilalleen ei tullut varavaltuutettua.

 

Valtuutettu Esa Ylläsjärvi esitti OMK:n valtuustoryhmän puolesta, että kunnanjohtajan kunnanhallituksen kokouksessa tekemä esitys hyväksytään valtuuston päätökseksi.

 

Puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

 

Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat OMK:n valtuustoryhmän esitystä, äänestävät 'ei'.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kaksikymmentä (20) jaa-ääntä, viisi (5) ei-ääntä ja kaksi (2) oli poissa.

Jaa-ääniä antoivat: Akseli Erkkilä, Sirkka Hangasvaara, Arto Hettula, Juha Hettula, Kai Jussila, Pirkko Jauhojärvi, Toni Kenttälä, Raija Palosaari, Mikko Lompolo, Aila Moksi, Aki Nevalainen, Paula Nevalainen, Jouko Nikkinen, Antti Pekkala, Pekka Rajala, Mikko Rauhala, Tarmo Salonen, Tuomas Similä, Marita Toivanen ja Saana Veltheim. Ei-ääniä antoivat: Ahti Ovaskainen, Tuula Mertaniemi, Outi Marttila, Esa Ylläsjärvi ja Inkeri Yritys. Poissa olivat: Pirjo Junttila-Vitikka ja Jukka Poti.

 

Päätökseksi tuli kunnanhallituksen esitys eli:

 

1) Sivistystoimenjohtajan viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

 

2) Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös kunnallishallinnon yleistä tuntemusta sekä hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja esimiestaitoja.

 

3) Sivistystoimenjohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana ja virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ennen viran vastaanottamista

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa