Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 15.06.2021/Pykälä 93

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 93

15.06.2021

 

Oikaisuvaatimus rakennustarkastajan tekemästä lupapäätöksestä 21-0137 -T 23.4.2021 § 159

 

203/10.03.00/2021

 

RakYmplk 15.06.2021 § 93

(lisätietoja rakennustarkastaja p 0400396074)

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnalle sähköpostitse 10.5.2021 toimitetussa oikaisuvaatimuksessa vaaditaan rakennustarkastajan 23.4.2021 § 159, tekemän kielteisen toimenpideluvan kumoamista ja suunnitelmien hyväksymistä hakemuksen mukaisesti. Perusteeksi esitetään rakennustarkastajan vääriä tulkintoja Ympäristöministeriön asetuksen 1007/2017 antamista määräyksistä. Kielteinen toimenpidelupapäätös koskee lomaparitalon huoneisto B:n 1. kerroksen ja kellarikerroksen välisen sisäportaan muuttamisella siten, että olemassa oleva kierreporras ympäröidään rimarakenteisella seinäkkeellä. Rakennukselle on myönnetty rakennuslupa 2007-143 ja rakennuslupa huoneistomuutokselle 2014-245.

 

Rakennustarkastaja:

Koska kyseisen huoneiston portaitten osalta on tehty aiemminkin selvityksiä ja todettu niiden olevan aiemmin myönnettyjen rakennuslupien ja portaille asetettujen määräysten vastaisia on tarpeen käydä aiemmat selvitykset ja päätökset läpi oikaisuvaatimukseen liittyen.

 

 

Rakennus - ja ympäristölautakunta on 15.12.2016 § 138 käsitellyt rakennuslupaan 2014-245 kohdistuvasta käyttöönottokatselmuksesta tehtyä oikaisuvaatimusta. Katselmuksessa on todettu, ettei rakennusluvan vastaisesti rakennetut portaan täytä rakennusmääräyskokoelma F2:ssa portaalle annettuja määräyksiä.

 

Rakennuslupa 2014 - 0245 on myönnetty lomahuoneiston alapuolella olevan, omalla sisäänkäynnillä varustetun liiketilan käyttötarkoituksen muuttamiseksi ja tilan yhdistämiseksi lomahuoneistoon kerrosten välisellä portaalla. Hakemuksessa hakija on selvittänyt, että sisäportaalla liitetään 1 - kerros ja kellarikerros toisiinsa yhdeksi loma-asunnoksi. Kellariosassa on loma-asunnon pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja kuten makuutiloja, keittokomero, wc ja tv -huone sekä eteistila. Rakennustarkastaja on katselmuskäynnillä 28.10.2016 todennut, että kerrosten väliset portaat on rakennettu myönnetyn rakennusluvan vastaisesti eikä ole hyväksynyt huoneiston osaa käyttöön. Kiinteistön omistaja on toimittanut katselmuksesta oikaisuvaatimuksen 11.11.2016 vaatien hylkäävän päätöksen kumoamista.

 

Huoneiston kerroksia (kellari/ 1-taso) yhdistävät portaat on rakennettu myönnetyn rakennusluvan 2014 - 0245 vastaisesti sekä parven porras myönnetyn rakennusluvan 2007-143 vastaisesti. Nämä tiedot ilmenevät hyväksytyistä lupakuvista ja tehdyistä katselmuksista.

 

Molempien lupapäätösten pohjakuvissa on esitetty suora porras ja siitä huolimatta portaat on toteutettu kapeana kierreportaana.

 

Lautakunta piti rakennustarkastajan katselmuksen voimassa ja hakija valitti päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus päätöksellään 18/0159/1, antopäivä 31.8.2018, hylkäsi valituksen ja piti lautakunnan päätöksen voimassa.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 119 §:n mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti.

 

Hakija on uusinut hakemuksen portaista, joista on katselmuksissa 19.2.2009 ( lupa 2007-143) ja 28.10.2016 ( lupa 2004-245 ) todettu etteivät ne täytä portaalle rakennusmääräyskokoelman F2 mukaisesti asetettuja vaatimuksia. Rakennusmääräyskokoelma on kumottu 1.1.2018 voimaan tulleella asetuksella rakennuksen käyttöturvallisuudesta ( 1007/2017). Asetuksen valmistelumuistion mukaan sisäportaan leveys on oltava 0,85 m. Huoneisto on majoituskäytössä ja yleisen vaatimuksen mukaan on oltava kaksi toisistaan riippumatonta poistumismahdollisuutta. Tässä tapauksessa ensimmäisestä kerroksesta suoraan ulos tai kellaritilaan johtavan portaan kautta ulos. Huoneiston jokaisessa tasossa , kellari, 1-kerros ja parvitila on rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja joten niihin on oltava asetuksen mukaiset portaat nousun , etenemän ja leveyden osalta. Mökkivälittäjä Lomarenkaan kuvauksessa , tuotetunnus 13318, Kittilä ( Poronpurema B ) mainitaan kapeasta kierreportaasta huoneiston kerroksien välillä.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 119 §:n mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti.

 

Esitän, että rakennustarkastajan tekemä kielteinen toimenpidelupa päätös pidetään voimassa ja aloitetaan MRL 182 §:n mukaiset toimet huoneiston portaiden saattamiseksi aiemmin myönnettyjen lupien mukaisiksi. Kielteinen lupapäätös on tehty maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen asetusten mukaisesti.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa