Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 15.06.2021/Pykälä 94

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 94

15.06.2021

 

Hakemus yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamiselle, Siirtolinja 20 kV, Veikasenmaa

 

422/10.03.00/2020

 

RakYmplk 15.06.2021 § 94

 

(lisätietoja rakennustarkastaja p 0400396074)

 

Rovakaira Oy hakee lupaa sijoittaa 20 kV:n siirtojohto Sirkan rekisterikylän tiloille Törmänen Rno 4:90 ja Reinonmaa Rno 36:20. Haettu sähkölinjan rakentaminen sijoittuu noin 7,5 kilometrin päähän Sirkan keskustasta Muoniontien varteen. Rovakaira Oy saneeraa Veikasenmaa-Pöntsö välistä 20 kv:n siirtojohtoa. Rovakaira Oy ei ole päässyt sopimukseen linjan sijoittamisesta kiinteistöjen omistajien kanssa. Kiinteistön Törmänen osalle suunniteltu linjan pituus olisi noin 320 metriä ja tilan Reinonmaa osalle suunniteltu linjan pituus olisi noin 245 metriä. Hakija pyytää kunnan rakennusvalvontaviranomaista päättämään linjan sijoituksesta maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaisesti. Hakemus on tullut vireille 14.12.2020.

 

Hakemuksen johdosta on rakennusvalvontaviranomainen kuullut tiloja Törmänen Rno * * * ja Reinonmaa Rno * * * *

 

Tilan Törmänen omistajat ovat jättäneet muistutuksen hankkeesta. Muistutuksessa ei hyväksytä vaihtoehtoa Ve1, jossa uudet linjat tulisivat Muoniontien ja Kähäräntien varteen. Muistuttajat hyväksyisivät vaihtoehto Ve2, jossa uusi linja saneerattaisiin nykyisin käytössä olevan siirtolinjan linja-aukolle. Samassa aukossa kulkee myös Levin vesihuolto Oy :n vesijohto noin 400 metrin matkalla.

 

Hakija on antanut vastineen muistutukseen ja on vastineessaan vertaillut eri vaihtoehtojen kustannuksia ja perustellut ensisijaista suunnitelmavaihtoehtoa Ve1.

 

Rakennustarkastaja:

Maankäyttö - ja rakennuslain 161 §:n mukaan kiinteistön omistaja tai haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin.

 

Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa.

 

Rovakaira Oy hakee ensisijaista sijoituslupaa tilalle Törmänen 4:90 ja Reinonmaa Rno 36:20 (Ve1) mukaisena ja on esittänyt hakemuksessaan toiseksi linjavaihtoehdoksi olemassa olevan 20 kV saneerausta (Ve2). Kustannuksiltaan Ve2 on hakijan mukaan noin 13 000 euroa kalliimpi

 

Hakija on esittänyt hakemuksensa perusteeksi sähkölinjan sijoittumiseksi Muoniontien ja Kähäräntien laitaan haettuun paikkaan huoltovarmuudella sekä muiden maanomistajien suostumuksella linjaukselle.

 

Molemmat kiinteistöt ja niille suunnitellut linjavaihtoehdot sijaitsevat Levin osayleiskaavan RA-alueella eli lomarakentamiseen tarkoitetulla alueella. Rakentamiseen tarkoitetut alueet on tarkoitettu toteutettavaksi asemakaavoituksella.

 

Ve1 osalta Muoniontien ja Kähäräntien laitaan tulisi noin 570 metriä uutta linja-aukkoa teiden laitaan ja vanhaa linja-aukkoa jäisi tiloille noin 520 metriä.

 

Ve2 osalta linja saneerattaisiin vanhalle linja-aukolle jossa kulkee osalla aluetta myös Levin vesihuolto- osuuskunnan vesijohto. Vesijohdon rakentamisen yhteydessä on niiltä osin linja-aukkoa laajennettu.

 

Maisemallinen haitta ja alueen käyttömahdollisuuksien kaventuminen linjavaihtoehtojen välillä on suurempi Ve1 osalta. Ve2 ei ole olennaisesti kalliimpi vaihtoehto koska linja-aukkoa ei tarvitse raivata kokonaan vaan hyödynnetään olemassa olevaa aukotusta.

 

Esitän, että edellä mainittuun perustuen lautakunta hyväksyy linjavaihtoehdon Ve2 . Perusteluina esitykselle on vähäisempi kaavoituksellinen ja maisemallinen haitta sekä olemassa olevalle linja-aukolle sijoittaminen ei aiheuta tarpeetonta haittaa kiinteistöille. Sijoitusvaihtoehtojen vertailussa on huomioitava kiinteistöillä olevat, jo käytössä olevat johtoalueet ja ensisijaisesti sijoitettava uudet linjat niihin jollei se ole teknisesti tai taloudellisesti mahdotonta.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 161 §.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa