Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 27.05.2021/Pykälä 77

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 77

27.05.2021

 

Poikkeamislupa 21-0179-POI

 

211/10.03.00/2021

 

RakYmplk 27.05.2021 § 77

 

Könkään rekisterikylään tilalle Rilla Rno * * * * haetaan rakennus- ja ympäristölautakunnalta lupaa saada poiketa MRL 72 §:n säädöksistä ja rakentaa kerrosalaltaan 192 m² suuruinen lomarakennus. Samalla haetaan poikkeamista Kittilän kunnan rakennusjärjestyssäännön 5 luvun 13 §:n määräämästä kokonaiskerrosalasta ranta-alueella. Tilan koko on 30620 m² ja sijaitsee Ounasjoen itärannalla Sikkolasta 500 metriä pohjoiseen Mellanniemessä. Hakemus on tullut vireille 17.3.2021.

 

Hakemuksen johdosta on rakennusvalvontaviranomainen kuullut tiloja Mantanranta Rno * * * *, Kuortanovuoman-Salvinvuoman soidensuojelualue Rno 891:1:1, Mella Rno * * *, Ylioja Rno * * * * ja Ounastörmä Rno * * * *.

 

Muistutuksia ei ole jätetty.

 

Rakennustarkastaja:

Levin osayleiskaavassa alue on RA-aluetta eli loma-asuntoaluetta. Tilalla on rantaviivaa noin 125 metriä. Suunniteltu rakennuspaikka on 120 metrin etäisyydellä rannasta ja rakennuspaikan luonnonmukainen korkeusasema on +195,50 N-60 järjestelmässä.

 

Vastaava rakennushanke on ollut rakennus-ja ympäristölautakunnan lausunnolla 25.2.2015 § 19 ja lautakunta on lausunnossaan puoltanut poikkeamisluvan myöntämistä. Kiinteistöllä on ollut Lapin ELY-keskuksen 6.4.2016 myöntämä poikkeamislupa vastaavalle hankkeelle. Lupa on ollut voimassa 2 vuotta ja se on rauennut keväällä 2018. Rakentamishanketta ei ole aloitettu. Tilanne ei ole muuttunut alueella osayleiskaavan osalta eikä kiinteistön muodostuksen osalta.

 

Rakennuspaikka täyttää kooltaan ja muilta ominaisuuksiltaan MRL 116 § 2 momentin rakennuspaikalle asetetut vaatimukset. Osayleiskaavan määräyksen mukaan kosteudelle arat rakenteet tulee olla kerran sadassa vuodessa tapahtuvan tulvan korkeus + 0,50 metrillä lisättynä yläpuolella N- 60 järjestelmässä (HQ 1/100 + 0,50). Laskennallinen korkeus on kyseisessä kohtaa +195,29, N-60 ja rakennuspaikan luonnonmukainen korkeus +195,50, N-60. Suunniteltu rakennuspaikka täyttää käyttötarkoituksen ja korkeusaseman osalta osayleiskaavan määräykset.

 

Suunniteltu rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia (MRL 171 §). Rakentamisen kokonaiskerrosalan määrä ei olennaisesti syrjäytä kunnan rakennusjärjestyssäännön tavoitteita (rakennusjärjestys 22 § ). Hakemuksen perusteeksi katsotaan esitetyn erityisiä syitä.

 

Esitän, että rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan lomarakennuksen rakentamiseksi.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 72 §, MRL 116 §, MRL 171 §.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa