Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 25.02.2021/Pykälä 26

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 26

25.02.2021

 

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto AEF Suurikuusikon kaivoksen tuotannon laajentamiseen tähtäävästä YVA ohjelmasta

 

36/11.01.00/2021

 

RakYmplk 25.02.2021 § 26

 

(Lisätietoja antaa vs. ympäristösihteeri puh. 0408479552)

 

Lausunto AEF Suurikuusikon kaivoksen tuotannon laajentamiseen tähtäävästä YVA ohjelmasta.

Asia on tullut Ympäristönsuojeluviranomaiselle lausunnolle Lapin ELY:ltä 20.1.2021-19.2.2021. Ympäristönsuojeluviranomainen on hakenut jatkoaikaa lausunnolle 3.3.2021 saakka. Asiakirjat ovat saatavilla:

https://www.ymparisto.fi/kittilankaivoksentuotannonnostojacilYVA

 

Agnico Eagle Finland Oy suunnittelee kaivoksen tuotannon lisäämistä 2,0Mt/a:sta 2,7Mt:a:aan (malmitonneja vuodessa rikastamolle). Samalla on tarkoitus rakentaa uusi CIL-allas, avata kaksi avolouhosta sekä avata uudet maa-ainesten ottopaikka sekä kallioaineksen ottopaikka. Toimintaa varten kaivosaluetta suunnitellaan laajennettavaksi ja vedenottoa Seurujoesta sekä jätevedenpurkua Loukiseen lisättäväksi.

 

Nyt on menossa tuotannon lisäämisen YVA- ohjelman laatimisvaihe eli linjataan mitä asioita tulee selvittää mahdollisten ympäristövaikutusten selvittämiseksi sekä myöhemmin ympäristö- ja vesitalousluvissa huomioitavaksi. Tuotannon laajentaminen vaatii YVA menettelyn jälkeen asianomaisten viranomaisten luvat.

Kaivoksen laajennus on tarkoitus tehdä veden kierrätystä tehostaen ja päästöjä rajoittaen.

Lausunnossamme nostamme esiin pääasiassa seuraavia asioita; kaivoksen alueella on todennäköisesti geologisia jännitteitä kallioperän laattojen saumassa, Seurujoen hydrologia on muuttunut veden oton seurauksena, päästöjen määrä Loukiseen uhkaa kasvaa ja kaivoksen haitalliset vaikutukset uhkaavat levitä asutulle alueelle.

 

Vs. ympäristösihteeri:

Esitän, että lautakunta lausuu AEF oy:n Suurikuusikon kaivoksen laajennuksen YVA ohjelmasta liitteenä olevan lausunnon mukaisesti.

 

Päätös:

Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa